JAVNI POZIV ZA  PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA  PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA – treći krug

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA – treći krug

Na temelju  Odluke Uprave Društva  br I-4816/16 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila putem

licitacije raspisuje:

 

 

 JAVNI POZIV ZA  PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA  PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-treći krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude  za kupnju

sljedećih motornih vozila:

 

Red.

br.

                       VRSTA

 MARKA I TIP VOZILA

God.

proizv.

 Reg. broj Stanje ispravnosti

           vozila

Početna

 cijena

  (KM)

Lokacija na

kojoj se nalazi

vozilo i

kontakt osoba

1. Osobni automobil  

 AUDI A6 QUATRRO

2005 634-J-099 u voznom stanju 6 500,00 Mostar

Branko Mihaljević

063/ 390 698

2. Osobni automobil  

RENAULT R19 1.4

1998 936-J-981 Nije u voznom stanju 100,00 BUSOVAČA-KAONIK

Zoran Matošević

063/ 928 312

3. Osobni automobil  

LADA NIVA 1.7

2006 M71-E-361 Nije u voznom stanju 300,00 BUSOVAČA

Ivan Đotlo

063/ 289 291

4. Osobni automobil  

LADA NIVA 1.7

2004 K08-M-771 Nije u voznom stanju 300,00 BUSOVAČA

Ivan Đotlo

063/ 289 291

5. Osobni automobil  

RENAULT R19 1.4

1996 J06-O-329 Nije u voznom stanju 100,00 ŽEPČE

Josip Barešić

063/ 200 313

6. Teretni automobil

TAM 90T

1994 468-J-785 u voznom stanju 800,00 ORAŠJE

Davor Ilić

063/ 297 735

 

 

 

 

    TREĆA JAVNA LICITACIJA

                                             Za prodaju vozila  usmenim javnim  nadmetanjem

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, Mile Budaka 106A,

Mostar ili osobnom dostavom na protokol , najkasnije do 7.11.2016 godine (ponedjeljak) do 11,30 sati.

Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi  u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, broj telefona,

te naziv poduzeća (za pravne osobe)  ponuditelja,  s naznakom ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10% od početne

cijene vozila. Minimalni „prag dizanja“ cijena u postupku usmenog nadmetanja je 50 KM

Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, te dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu  ponuditelja radi povrata  novca na ime jamstva.  

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti  na žiroračun  3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom

«jamstvo za sudjelovanje na licitaciji–treći  krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu,

a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana

potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena

sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom  roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi

pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno    nadmetanje izvršit će se dana 07.11.2016 godine (ponedjeljak) u 12,00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB

d.d. Mostar – upravna zgrada, Mile Budaka 106A , na kojem mogu  nazočiti  ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.

Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.

Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

  • Detalji vijesti
Napisano 28. listopada 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.