Plan nabava

Plan nabava

Broj preuzimanja7678
Veličina3.30 MB
Datum kreiranja13. April 2016
Datum ažuriranja20. April 2018

FileAction
Plan nabava za 2018.godinu sukladno Planu poslovanja za 2018,2019 and 2020 godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2018.godinu,.pdf  Download  
Plan nabava za 2018.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2018.godinu.pdf  Download  
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave I.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave -.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave III.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave I.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave ,.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2017.godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba,usluga,radova i investicija za 2017.godine za Proizvodnju električne energije.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Direkcije Društva za 2017.god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Distribucije električne energije za 2017.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2017. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba,radova i usluga Distribucije električne energije za 2017.godinu.pdf  Download  
Odlika o usvajanju Izmjena i dopuna plana nabava za organizacijsku jedinicu Distribuciju električne energije za 2017.godinu.pdf  Download  
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba, radova i usluga za 2017. godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2017. godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba ,radova i usluga za 2017.godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave usluga Distribucije električne energije.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Distribuciju električne energije.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Direkcije Društva za 2016.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Direkcija Društva,Economic department,Pravni poslovi i Razvoj.pdf  Download  
Izmjene plana nabava Opskrbe električnom energijom za 2016 godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Opskrbu električnom energijom za 2016 godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune plana nabava roba,usluga radova i investicija za 2016. godinu-Proizvodnja el.en..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Plana nabava za Proizvodnju el.en. za 2016 godinu.pdf  Download  
Izmjena Plana nabave Direkcije Društva za 2016. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba, usluga,radova i investicija za Proizvodnju el.energije 2016. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Distribucije el.energije za 2016.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za Proizvodnju el.energije za 2016 god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za Distribuciju el.energije za 2016.god.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Direkcije Društva,OJ Razvoj,OJ Ekonomski poslovi i OJ Pravni poslovi za 2016.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2016.godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2016 godinu.pdf  Download  

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.