ELEKTROPRIVREDA HZ H-B OSTVARILA DOBIT U 2016. GODINI

ELEKTROPRIVREDA HZ H-B OSTVARILA DOBIT U 2016. GODINI

U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg ¬- Bosne d.d. Mostar, u petak, 30.6.2017. godine, održana je 30.(ponovljena) skupština javnoga poduzeća EP HZ H-B d.d. Mostar.
Skupštini je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH ispred državnog kapitala BiH.
Usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2016. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju za I-XII mjesec 2016. Godine i Izvješće neovisnoga revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine, te Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva o Odbora za reviziju Društva za 2016. godinu, bilo je na dnevnome redu Skupštine, kao i Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2016. godini.
Anto Tutiš, izvršni direktor za ekonomske poslove, dao je detaljno obrazloženje Izvješća o poslovanju za period I-XII 2016. godine, i Izvješća neovisnoga revizora, te je konstatirao da je Elektroprivreda HZ H-B d.d. Mostar uspješno poslovala u 2016. godini i ostvarila dobit u poslovanju u iznosu od 2.389.210,00 KM.
Mišljenje revizora za financijsko izvješće je pozitivno, što znači da su priloženi financijski izvještaji prikazani istinito i fer, u svim materijalno značajnim odrednicama, sve sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Predsjednik Nadzornog odbora Božo Perić i Predsjednik Odbora za reviziju Društva Vedran Smiljanić, također su podnijeli izvješća iz svog domena, te je odlukom većine zastupljenih dionica s pravom glasa donesena Odluka o usvajanju Godišnjega izvješća o poslovanju Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za 2016. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju za I-XII mjesec 2016. godine i Izvješće nezavisnoga revizora za godinu koja je završila 31.prosinca 2016. godine, te Izvješće o radu nadzornoga odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2016. godinu.
Ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 2.389.210,00 KM, usmjerava se na pokrivanje gubitaka iz ranijih godina.

Sektor korporativnih komunikacija

  • Detalji vijesti
Napisano 3. Srpanj 2017
Kategorija Novosti, Press
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.