Javni oglas za pokušaj sporazumnoga utvrđivanja služnosti nekretnina DV 35 kV Blidinje-Risovac-Mlusa (Risovac)

Javni oglas za pokušaj sporazumnoga utvrđivanja služnosti nekretnina DV 35 kV Blidinje-Risovac-Mlusa (Risovac)

Na osnovu članka 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi s člankom 92. Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99) Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar

J A V N I O G L A S

za pokušaj sporazumnoga utvrđivanja služnosti nekretnina na kojem je području utvrđen javni interes za izgradnju DALEKOVODA DV 35 kV BLIDINJE RISOVAC MLUŠA

Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o utvrđivanju javnoga interesa broj: 01-1-02-1793/18 od 19.7.2018. godine, (Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj 7/2018), utvrđen je javni interes za izgradnju Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša, a kao korisnik izvlaštenja određena JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar.

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH korisnik izvlaštenja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje nadležnom tijelu uprave, poziva sve vlasnike/ suvlasnike nekretnina koje se nalaze na području Općine Jablanica KO Risovac za:

k.č. 1495 KO RISOVAC k.č. 1786 KO RISOVAC k.č. 1582 KO RISOVAC
k.č. 1846 KO RISOVAC k.č. 1769 KO RISOVAC k.č. 1581 KO RISOVAC
k.č. 1845 KO RISOVAC k.č. 1772 KO RISOVAC k.č. 1580 KO RISOVAC
k.č. 1844 KO RISOVAC k.č. 1781 KO RISOVAC k.č. 1583 KO RISOVAC
k.č. 1843 KO RISOVAC k.č. 1780 KO RISOVAC k.č. 1585 KO RISOVAC
k.č. 1841 KO RISOVAC k.č. 1779 KO RISOVAC k.č. 1616 KO RISOVAC
k.č. 1516 KO RISOVAC k.č. 1778 KO RISOVAC k.č. 1615 KO RISOVAC
k.č. 1799 KO RISOVAC k.č. 1777 KO RISOVAC k.č. 378 KO RISOVAC
k.č. 1794 KO RISOVAC k.č. 1556 KO RISOVAC k.č. 373 KO RISOVAC
k.č. 1795 KO RISOVAC k.č. 1555 KO RISOVAC k.č. 372 KO RISOVAC
k.č. 1796 KO RISOVAC k.č. 1559 KO RISOVAC k.č. 371 KO RISOVAC
k.č. 1793 KO RISOVAC k.č. 1623 KO RISOVAC k.č. 369 KO RISOVAC
k.č. 1797 KO RISOVAC k.č. 1562KO RISOVAC k.č. 366 KO RISOVAC
k.č. 365 KO RISOVAC k.č. 356 KO RISOVAC k.č. 337 KO RISOVAC
k.č. 363 KO RISOVAC k.č. 352 KO RISOVAC k.č. 336 KO RISOVAC
k.č. 362 KO RISOVAC k.č. 354 KO RISOVAC k.č. 335 KO RISOVAC
k.č. 355 KO RISOVAC k.č. 340 KO RISOVAC  

 

radi pokušaja sporazumnoga rješavanja uspostave prava služnosti navedenih nekretnina za koje će biti proveden postupak nepotpuna izvlaštenja u trasi dalekovodne mreže u svrhu izgradnje Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša.

 

Svi zainteresirani vlasnici navedenih katastarskih čestica, nakon objave ovoga oglasa mogu doći u prostorije JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE u Ul. Blajburških žrtava b.b. Mostar radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati.

Vlasnici nekretnina dužni su predočiti osobni identifikacijski dokument, kao i zemljišno-knjižnu dokumentaciju, izvode iz posjedovnih listova, odnosno svu drugu dokumentaciju kojom raspolažu (ne stariju od 3 mjeseca), a kojom dokazuju svoja na zakonu zasnovana prava na navedenim nekretninama. Traženu je dokumentaciju potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Ukoliko se vlasnici navedenih nekretnina katastarske općine Risovac u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za takvo sporazumno rješavanje uspostave prava služnosti nad nekretninama, te će se u skladu a odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak nepotpuna izvlaštenja pred nadležnim tijelom uprave.

 

Sve potrebne informacije u svezi s oglasom mogu se dobiti u prostorijama JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE u Ul. Blajburških žrtava b.b. Mostar, kao i na telefonski broj 036/ 446 306, kontakt osoba Zdenko Marić.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnoga informiranja.

 

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama, na mrežnoj stranici JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, te na oglasnoj ploči JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar organizacijska jedinica Distribucija električne energije.

  • Detalji vijesti
Napisano 7. January 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.