Pušten u rad novi Centar upravljanja na Vrbas

Pušten u rad novi Centar upravljanja na Vrbas

U povodu obilježavanja 15. godina Elektroprivrede HZ Herceg
Bosne i 50 godina puštanja u rad HE Jajce 1, danas je u Jajcu svečano pušten
u rad Centar upravljanja Vrbas i stroj za čišćenje akumulacije HE Jajce 2 od
naplavina i onečišćenja.

Novi Centar upravljanja Vrbas, vršit će daljinski nadzor proizvodnim
jedinicama na HE Jajce 1 i HE Jajce 2, a opremljen je suvremenom opremom.

Aktiviranje modernoga stroja za čišćenje u vrijednosti od oko
800.000 Eura, samo je jedna od aktivnosti koju Elektroprivreda HZ Herceg Bosne
namjerava poduzeti u sljedećem razdoblju, kako bi se certificirala za zelenu
energiju.

Otvaranje ovih objekata, nove poslovne zgrade u Žepču u vrijednosti
preko milijun KM, kao i posjet Posavskoj županiji i budućoj TS Domaljevac, planira
se u sklopu proslave 15. godina Elektroprivrede HZ Herceg Bosne.

Elektroprivreda

HZ Herceg Bosne d.d. Mostar

  • Detalji vijesti
Napisano 14. November 2007
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.