no image

Obavijest o ponovnom sazivanju 31. skupštine EPHZHB-a

28. February 2018

Na temelju članka 233. stavak (3) and (4) Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15), članka 37. Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske […]More

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.