Plan nabava

Plan nabava

Broj preuzimanja33418
Veličina3.30 MB
Datum kreiranja13. April 2016
Datum ažuriranja6. July 2023

FileAction
Izmjena - dopuna Plana nabavki za 2023.godinu.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2023.godinu od 27.6.2023.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2023.godinu od 14.6.2023.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2023.godinu od 31.5.2023.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2023.god od 11.5.2023.god.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,rdova i usluga za 2023.godinu od 13.4.2023.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2023.god. od 23.3.2023 god..pdf  Download  
PLAN NABAVA ZA 2023 godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju plana nabava roba, radova, i usluga za 2023.godinu.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2022.godinu od 16.11.2022..pdf  Download  
Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2022.godinu od 10.11.2022.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2022.godinu od 29.9.2022.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2022.godinu od 2.9.2022. godine.pdf.pdf  Download  
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2022.godine od 29.6.2022.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2022.godinu od 14.06.2022. godine.pdf  Download  
Odluka br I-3670-22 o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2022 god. od 01.06.2022..pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2022.godinu od 7.4.2022. godine.pdf.pdf  Download  
Plan nabava za 2022. godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2022.godinu.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2021. godinu od 03.12.2021.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2021.godinu od 21.10.2021.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2021.godinu od 30.9.2021.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2021.godinu od 9.9.2021.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2021.godinu od 01.06.2021.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2021.godinu od 19.3.2021.godine.pdf  Download  
Plan nabava za 2021. godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2021.godinu od 22.1.2021.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama-Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2020.god. od 19.11.2020.god. -Proizvodnja el. energije.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama-Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2020.god. od 19.11.2020.god. -Distribucija el. energije.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2020.godinu od 12.11.2020..pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju plana nabava roba,radova i usluga za 2020.godinu od 29.10.2020.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2020. godinu od 22.10.2020.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2020.godinu od 15.10.2020.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2020.godinu od 24.9.2020.godine.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2020.godinu od 20.8.2020..pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga od 16.7.2020.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga od 19.6.2020.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2020.godinu od 23.4.2020.godine.pdf  Download  
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga od 6.3.2020.godine.pdf  Download  
Plan nabava za 2020.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2020.godinu.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabava za 2019.godinu od 28.11.2019.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabava za 2019.godinu od 27.11.2019.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2019.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabava roba radova i usluga za 2019.god.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2019.godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2019.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2019.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba, radova i usluga za 2018.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Proizvodnja električne energije.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za Opskrbu električnom energijom.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2018.godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2018.godinu sukladno Planu poslovanja za 2018,2019 i 2020 godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2018.godinu,.pdf  Download  
Plan nabava za 2018.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2018.godinu.pdf  Download  
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave I.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave -.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave III.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave I.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave ,.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2017.godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba,usluga,radova i investicija za 2017.godine za Proizvodnju električne energije.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Direkcije Društva za 2017.god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Distribucije električne energije za 2017.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2017. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba,radova i usluga Distribucije električne energije za 2017.godinu.pdf  Download  
Odlika o usvajanju Izmjena i dopuna plana nabava za organizacijsku jedinicu Distribuciju električne energije za 2017.godinu.pdf  Download  
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba, radova i usluga za 2017. godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2017. godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba ,radova i usluga za 2017.godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave usluga Distribucije električne energije.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Distribuciju električne energije.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Direkcije Društva za 2016.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Direkcija Društva,Ekonomski poslovi,Pravni poslovi i Razvoj.pdf  Download  
Izmjene plana nabava Opskrbe električnom energijom za 2016 godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Opskrbu električnom energijom za 2016 godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune plana nabava roba,usluga radova i investicija za 2016. godinu-Proizvodnja el.en..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Plana nabava za Proizvodnju el.en. za 2016 godinu.pdf  Download  
Izmjena Plana nabave Direkcije Društva za 2016. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba, usluga,radova i investicija za Proizvodnju el.energije 2016. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Distribucije el.energije za 2016.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za Proizvodnju el.energije za 2016 god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za Distribuciju el.energije za 2016.god.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Direkcije Društva,OJ Razvoj,OJ Ekonomski poslovi i OJ Pravni poslovi za 2016.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2016.godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2016 godinu.pdf  Download  

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.