Plan nabava

Plan nabava

Broj preuzimanja17235
Veličina3.30 MB
Datum kreiranja13. April 2016
Datum ažuriranja24. June 2020

FileAction
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga od 19.6.2020.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2020.godinu od 23.4.2020.godine.pdf  Download  
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga od 6.3.2020.godine.pdf  Download  
Plan nabava za 2020.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2020.godinu.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabava za 2019.godinu od 28.11.2019.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabava za 2019.godinu od 27.11.2019.godine.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2019.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabava roba radova i usluga za 2019.god.pdf  Download  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2019.godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2019.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2019.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba, radova i usluga za 2018.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Proizvodnja električne energije.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za Opskrbu električnom energijom.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2018.godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2018.godinu sukladno Planu poslovanja za 2018,2019 and 2020 godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2018.godinu,.pdf  Download  
Plan nabava za 2018.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba,radova i usluga za 2018.godinu.pdf  Download  
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave I.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave -.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave III.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave I.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave ,.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave.pdf  Download  
Posebna odluka o odobrenju postupka javne nabave.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2017.godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba,usluga,radova i investicija za 2017.godine za Proizvodnju električne energije.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Direkcije Društva za 2017.god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Distribucije električne energije za 2017.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava roba,radova i usluga za 2017. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba,radova i usluga Distribucije električne energije za 2017.godinu.pdf  Download  
Odlika o usvajanju Izmjena i dopuna plana nabava za organizacijsku jedinicu Distribuciju električne energije za 2017.godinu.pdf  Download  
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba, radova i usluga za 2017. godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2017. godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba ,radova i usluga za 2017.godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave usluga Distribucije električne energije.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Distribuciju električne energije.pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Direkcije Društva za 2016.godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Direkcija Društva,Economic department,Pravni poslovi i Razvoj.pdf  Download  
Izmjene plana nabava Opskrbe električnom energijom za 2016 godinu.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Opskrbu električnom energijom za 2016 godinu.pdf  Download  
Izmjene i dopune plana nabava roba,usluga radova i investicija za 2016. godinu-Proizvodnja el.en..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Plana nabava za Proizvodnju el.en. za 2016 godinu.pdf  Download  
Izmjena Plana nabave Direkcije Društva za 2016. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabava roba, usluga,radova i investicija za Proizvodnju el.energije 2016. god..pdf  Download  
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga Distribucije el.energije za 2016.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za Proizvodnju el.energije za 2016 god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za Distribuciju el.energije za 2016.god.pdf  Download  
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabava za OJ Direkcije Društva,OJ Razvoj,OJ Ekonomski poslovi i OJ Pravni poslovi za 2016.god..pdf  Download  
Odluka o usvajanju Plana nabava roba, radova i usluga za 2016.godinu.pdf  Download  
Plan nabava za 2016 godinu.pdf  Download  

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.