KALKULATOR
Informativni izračun troška električne energije

Kategorija potrošnje:

Tarifna grupa:

Sezona obračuna:

Potrošnja:

Radna energija (kWh):
Izračun po mjestu potrošnje:
Stavka Jed. mjere Količina Jed. cijena
(KM)
Iznos
(KM)
Mjerno mjesto kupca mjesec
Obračunska snaga kW
Radna energija kWh
Naknada za OIEiUK kWh
Osnovica za PDV
PDV (17%)
Ukupan iznos
Napomena:
Na osnovu unesene potrošnje prosječan mjesečni iznos računa s PDV-om na godišnjoj razini iznosio bi KM zbog razlika u sezonskom diferenciranju cijena električne energije.