TELEFONI ZA PRIJAVU KVAROVA

DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE JUG
Pogon Mostar (sve poslovnice) tel.: 036/ 311 135; 036/ 316 421 Pogon Grude (sve poslovnice) tel.: 039/ 661 441 Pogon Livno (sve poslovnice) tel.: 034/ 200 320
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE CENTAR
Poslovnica Elektro Novi Travnik tel.: 030/ 795 202; 030/795 205 Poslovnica Elektro Kiseljak tel.: 030/ 879 210 (poslije 15.30); 030/ 870 574 Poslovnica Elektro Vitez tel.: 030/ 711 372 Poslovnica Elektro Jajce tel.: 030/ 658 052 Poslovnica Elektro Busovača tel.: 030/ 732 153 Poslovnica Elektro Kreševo tel.: 030/ 806 516 Poslovnica Elektro Nova Bila tel.: 030/ 707 714 Poslovnica Elektro Uskoplje tel.: 030/ 494 182 Poslovnica Elektro Dobretići tel.: 030/658 052; 030/ 641 229 Poslovnica Elektro Fojnica tel.: 030/ 803 194 Poslovnica Elektro Žepče tel.: 032/881 717 Poslovnica Elektro Vareš tel.: 032/ 885 330 Poslovnica Elektro Novi Šeher tel.: 032/ 890 013 Poslovnica Elektro Usora tel.: 032/ 891 300
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE SJEVER
sve poslovnice tel.: 031/ 712 234
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.