Zgrada EP
JP “ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE” d.d. Mostar – Street Mile Budaka 106 A Mostar – Tel: 036/ 335 700; Faks: 036/ 335 777; E-mail: ured.gen.dir@ephzhb.ba

Latest news and happening


Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme
Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme
20. February 2019

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar broj: I-969/19 od 14. veljače 2019. godine raspisuje se javni   […]

More
Oglas za prijam radnika u radni odnos ne neodređeno vrijeme
Oglas za prijam radnika u radni odnos ne neodređeno vrijeme
20. February 2019

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-6015/18 od 23. kolovoza 2018. godine i […]

More
Javni oglas – javni interes za izgradnju Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša
Javni oglas – javni interes za izgradnju Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša
19. February 2019

Na osnovu članka 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 and 34/16), a u vezi s člankom 92. Zakona o […]

More
Potpisan okvirni sporazum s Elektroprivredom Republike Srpske
Potpisan okvirni sporazum s Elektroprivredom Republike Srpske
18. February 2019

Okvirni sporazum o suradnji za tekuću godinu potpisali su 13. veljače 2019. generalni direktor JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, mr.sc. Marinko Gilja i v.d. […]

More
Show all news

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.