TELEFONSKI IMENIK

 

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ured izvršnoga direktora
Tel. 036/ 335 211
Faks. 036/ 335 266
Sektor za upravljanje proizvodnjom /Centar upravljanja proizvodnjom CUP/
Tel. 036/ 335 236
Faks. 036/ 333 253
Pogon HE Peć Mlini
Tel. 039/ 672 202
Faks. 039/ 672 201
Sektor za pripremu izgradnje i izgradnja proizvodnih objekata
Tel. 036/335 282
Faks 036/ 335 266
Samostalni pogon CHE Čapljina
Tel. 036/ 807 270; 807 188; 808 260
Faks. 036/ 806 261
Hidroelektrane Sliv Neretva
Tel. 036/ 335 221
Faks. 036/ 335 271
Hidroelektrane Sliv Vrbas
Tel. 030/ 658 048
Faks. 030/ 659 535
Pogon HE Mostar
Tel. 346 382
Faks. 036/ 346 132
Centrala
Tel. 030/ 658 049; 659 526
Pogon HE Rama
Tel. 036/ 771 450
Faks. 036/ 771 451
HE Jajce I
Tel. 030/ 658 727; 657 482
Faks. 030/ 659 535
Pogon HE Mostarsko Blato
Tel. 036/ 486 234
Faks. 036/ 486 241
HE Jajce II
Tel. 030/ 659 005
Faks. 030/ 659 535

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.