PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

U Proizvodnji električne energije obavljaju se poslovi pripreme, planiranja i objedinjavanja proizvodnje električne energije, poslovi redovitog i investicijskog održavanja, poslovi istraživanja, revitalizacije postojećih i pripreme i izgradnje novih objekata, poslovi na pripremi kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova i investicija, poslovi izrade podloga za pripremu i izgradnju proizvodnih objekata, izrada elaborata za investicijske radove, poslovi tipizacije i standardizacije tehničkih rješenja, poslovi izvođenja rekonstrukcija, izgradnje novih objekata, poslovi vođenja nadzora nad izvođenjem rekonstrukcija i novih objekata, poslovi na pripremi, ispitivanju i puštanju u pogon opreme i objekata.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.