Direkcija Društva

Direkcija Društva organizira se u sjedištu Društva radi pružanja podrške i pomoći u organizaciji rada i rukovođenja poslovanjem Društva , zastupanju i predstavljanju Društva od Uprave Društva, obavljanja poslova za potrebe Društva kao cjeline i pojedinih poslova za potrebe organizacijskih dijelova i stručnog rukovođenja i koordinacije poslovnih funkcija koji se obavljaju u organizacionim dijelovima Društva.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.