Ukoliko imate pitanja, želite uputiti primjedbu, prijedlog, sugestiju, ideju ili pohvalu na
naš rad na raspolaganju vam je

INFORMATIVNI CENTAR ZA KUPCE
JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Kontaktirati nas možete jednim od sljedećih kanala:

 • pozivom na besplatni broj telefona: 080 080 001;
 • pozivom na broj telefona 00387 36 335 460 – za pozive iz inozemstva;
 • putem faksa na broj telefona 036 335 462;
 • putem e-maila opskrba@ephzhb.ba;
 • ili putem pošte na adresu:

  JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar – Opskrba električnom energijom
  Informativni centar za kupce
  Zagrebačka 1
  88000 Mostar.

Putem besplatnoga telefonskog broja 080 080 001, za sve informacije i objašnjenja, kupci su u mogućnosti stupiti u izravan kontakt s agentima svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Besplatan broj telefona 080 080 001 na raspolaganju je svim kupcima koji pozivaju s fiksnog telefona ili mreža mobilnih operatera unutar Bosne i Hercegovine. Za pozive iz inozemstva kupcima je dostupan broj telefona 00387 36 335 460 (poziv na ovaj broj obračunava se po redovitoj tarifi pružatelja telekomunikacijskih usluga).

Osim toga, 24 sata dnevno kupcima je dostupna opcija ostavljanja poruka u glasovnom pretincu kako bi mogli uputiti primjedbu, pitanje, prijedlog, sugestiju, ideju ili pohvalu, prijaviti neovlaštenu potrošnju i druge nepravilnosti koje se odnose na kupce ili naše uposlenike, nakon čega će svi njihovi zahtjevi biti obrađeni u najkraćim mogućim rokovima.
Zahvalni smo za svaku vašu suradnju,
Opskrba električnom energijom
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.