TELEFONSKI IMENIK

 

RAZVOJ
Ured izvršnog direktora
Tel. 036/446-850
Fax. 063/ 446-888
Sektor za strateško planiranje
Tel. 036/446-857
Faks. 063/ 446-888
Sektor za pravne i zajedničke poslove
Tel. 036/446-852
Faks. 063/ 446-888

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.