PRIPREMA IZGRADNJE I IZGRADNJA PROIZVODNIH OBJEKATA (PIPO)

U organizacijskom dijelu „Priprema izgradnje i izgradnja proizvodnih objekata (PIPO)“ obavljaju se poslovi:

– istraživanja, pripreme izgradnje i izgradnje novih proizvodnih objekata i postrojenja;
– vrednovanja hidro-energetskih potencijala, potencijala energije vjetra, alternativnih izvora i resursa ugljena za potrebe proizvodnje električne energije;
– izučavanja suvremenih rješenja hidro, vjetro, alternativnih i termo-energetskih objekata i postrojenja;
– izrade podloga za pripremu izgradnje i izgradnju proizvodnih objekata, izrade elaborata za investicijske radove, izrade tehničke dokumentacije za studijsko-istražne radove i idejna rješenja;
– Izrađuju se projektne zadaće, dijelovi projektne dokumentacije, oblikuju rješenja i neposredno vode poslovi usmjeravanja, nadziranja i izvješćivanja o stanju izrade projektne dokumentacije novih proizvodnih objekata i postrojenja;
– poslovi praćenja realizacije idejnih projekata, priprema, ishođenje dozvola, vođenje i nadzor nad izgradnjom novih proizvodnih objekata, nadzor nad izradom glavnih projekata, revizija glavnih projekata i njihova implementacija, prijam i ispitivanje nove opreme, puštanje u pogon nove opreme, poslovi tehničkog nadzora u izgradnji, administracijsko-stručni poslovi te svi ostali poslovi bitni za izgradnju proizvodnog objekta.

Poslovi Organizacijskog dijela „Priprema izgradnje i izgradnja proizvodnih objekata (PIPO)“ organiziraju se i obavljaju u:

1.5.1. Sektor za podloge, monitoring i geoistraživanja
1.5.1.1. Služba za podloge
1.5.1.2. Služba za monitoring i geoistraživanja
1.5.2. Sektor za pripremu izgradnje vjetroelektrana i alternativnih izvora
1.5.2.1. Služba za pripremu izgradnje vjetroelektrana
1.5.2.2. Služba za pripremu izgradnje alternativnih izvora
1.5.3. Sektor za pripremu izgradnje hidroelektrana – Vodno područje Jadranskog mora
1.5.3.1. Služba za pripremu izgradnje hidroelektrana – Sliv Neretva
1.5.3.2. Služba za pripremu izgradnje hidroelektrana – Sliv Gornja Cetina
1.5.4. Sektor za pripremu izgradnje hidroelektrana – Vodno područje Save
1.5.5. Sektor za pripremu izgradnje energetskih izvora na fosilnim gorivima
1.5.6. Sektor za zajedničke poslove
1.5.7. Pogon VE Mesihovina u izgradnji

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.