TAJNIK DRUŠTVA

Tajnik Društva nadležan je za sljedeće poslove i aktivnosti: - priprema i organizacija sjednica Skupštine Društva i Nadzornog odbora, - osiguranje dostave i uvida u materijale potrebne za redovan rad Odbora za reviziju, - koordinacija izrade planova i izvješća Nadzornog odbora, - izvršavanje obveza Društva prema Komisiji za vrijednosne papire i Registru vrijednosnih papira, - iniciranje postupka usklađivanja akata Društva sa zakonima i podzakonskim aktima, - rukovođenje Uredom tajnika Društva, - izdavanje naloga i uputa radi provođenja odluka organa Društva, - drugi poslovi utvrđeni važećim propisima i aktima Društva.
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.