TAJNIK DRUŠTVA

Tajnik Društva nadležan je za sljedeće poslove i aktivnosti:
– priprema i organizacija sjednica Skupštine Društva i Nadzornog odbora,
– osiguranje dostave i uvida u materijale potrebne za redovan rad Odbora za reviziju,
– koordinacija izrade planova i izvješća Nadzornog odbora,
– izvršavanje obveza Društva prema Komisiji za vrijednosne papire i Registru
vrijednosnih papira,
– iniciranje postupka usklađivanja akata Društva sa zakonima i podzakonskim aktima,
– rukovođenje Uredom tajnika Društva,
– izdavanje naloga i uputa radi provođenja odluka organa Društva,
– drugi poslovi utvrđeni važećim propisima i aktima Društva.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.