PROFIL PODUZEĆA


MISIJA

Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar je kvalitetna, pouzdana i sigurna proizvodnja, distribucija i opskrba električnom energijom te razvoj novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika, a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine.

U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar će slijediti opredjeljenja:

 • održivosti ukupnog razvoja,
 • implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim djelatnostima,
 • ekonomičnosti u poslovanju,
 • razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima, i
 • pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.
 • JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar ima posebnu ulogu u procesu integracije Bosne i Hercegovine u europski elektroenergetski gospodarski prostor.


  VIZIJA

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar želi postati temeljnim pokretačem ukupnog gospodarskog razvitka u područjima rasprostranjenosti svoje djelatnosti, a u području Bosne i Hercegovi biti konstruktivni čimbenik ukupnog razvitka.

  Svi naši programi razvoja moraju otvarati vizije ukupnog razvoja drugih djelatnosti, a time i boljitka građana Bosne i Hercegovine i to prvenstveno kroz viđenje svoga napretka kroz razvoj elektroenergetskog sustava.


  STRATEGIJA

  Prioritetno srednjoročno strateško opredjeljenje JP Elektroprivrede HZ HB, d.d. Mostar smanjenje je nabave/uvoza električne energije, uravnoteženjem debalansa svoje proizvodnje i potrošnje, putem stalne redukcije gubitaka u distributivnoj mreži, te izgradnjom novih elektroenergetskih izvora.

  Iako smo tradicionalno usmjereni na istraživanja i korištenja hidroenergije, kao i iskorištenja preostale vodne bilance u proizvodnji električne energije, svjesni smo da pouzdanost opskrbe energijom leži i u njihovoj raznolikosti. Stoga, izgradnjom konvencionalnih i malih hidroelektrana, vjetroelektrana, te suvremenoga termoenergetskog postrojenja, nastojimo postići skladan odnos u kapacitetima proizvodnje električne energije.

  Kako bismo pri tome primjereno odgovorili izazovima globalnih razmjera, poput održivog razvitka, zaštiti zdravlja i sigurnosti ljudi i objekata, orijentirani smo projektima izgradnje elektroenergetskih objekata koji imaju nadređene ekološke i sigurnosne kriterije.

  Stalnim strukturalnim prilagodbama, izgradnjom suvremenoga ustava upravljanja i organizacijskog ustroja, edukacijom i motivacijom osoblja, nastojimo da poduzeće bude interno efikasnije a eksterno otvorenije, fleksibilnije i prihvatljivije za suradnju s drugim partnerima i za ulaganja kapitala, što je realno ostvarivo po potencijalu i iskustvu kojim raspolažemo.


  DJELATNOST

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar nositelj je licencija za proizvodnju električne energije, za distribuciju električne energije, za opskrbu električnom energijom prvoga reda, za opskrbu električnom energijom drugoga reda i za međunarodnu trgovinu električnom energijom koje su izdale Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH i Državna regulatorna komisije za električnu energiju u BiH.


  OSNOVNI PODATCI I KAPACITETI

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar utemeljena je 28. kolovoza 1992. godine i posluje u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je dioničko društvo u kojem najveći udio u osnovnom kapitalu ima Vlada Federacije BiH (90 %), dok je ostatak (10 %) u vlasništvu investicijskih fondova, banaka i ostalih pravnih i fizičkih osoba, rezidenata i nerezidenata, koji su svoje udjele stekli u postupku javnoga upisa dionica.

  Poduzeće u svom proizvodnom portfelju gospodari sa sedam hidroelektrana (HE Rama, CHE Čapljina, HE Mostar, HE Jajce I, HE Jajce II, HE Peć Mlini i HE Mostarsko blato) ukupne instalirane snage od oko 860 MW, te stoga proizvodnja električne energije iz proizvodnih kapaciteta JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar uvelike ovisi o hidrološkim uvjetima. Dana 14. ožujka 2018. godine u rad je puštena, i prva vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini, vjetroelektrana Mesihovina instalirane snage 50,6 MW. Uzimajući u obzir globalne trendove u elektroenergetskoj djelatnosti, posebno pritom naglašavajući ciljeve sve većega udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar iskazala je svoje opredjeljenje za provedbu suvremenih trendova, znanja i tehnologije u svom poslovanju.

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar posjeduje 12.572 kilometra distribucijske mreže naponskih razina 0,4 kV, 10 kV i 20 kV, te 296 kilometara 35 kV mreže. Poduzeće raspolaže s ukupno 3.697 trafostanica, pri čemu ukupna instalirana snaga distribucijskih trafostanica 35/10(20) kV iznosi 96,6 MVA, a trafostanica 10(20)/0,4 kV 1.104,8 MVA. Zahvaljujući uloženim naporima i angažiranim sredstvima, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar iz godine u godinu bilježi trend smanjenja gubitaka na distributivnim naponskim razinama. Ukupni distributivni gubitci tako su u 2016. godini iznosili 10,90 %, dok su već u 2017. godini smanjeni na 10,42 %. Kod kupaca na području djelovanja JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar, u cilju lakšega očitanja potrošnje, praćenja potrošnje po pojedinim trafo-područjima kao i pružanja ostalih informacija neophodnih za optimalno planiranje razvoja distributivne mreže, ugrađeno je oko 30.000 pametnih brojila.

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar opskrbljuje ukupno oko 190.000 krajnjih kupaca električne energije. Odlukom Vlade Federacije BiH Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar dodijeljen je status javnoga opskrbljivača i utvrđena je obveza pružanja javne/univerzalne usluge i usluge rezervnoga opskrbljivača krajnjih kupaca na području njezina poslovanja.

  Krajem 2017. godine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar zapošljavala je ukupno 2.142 zaposlenika. U svom odnosu prema zaposlenicima JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar kao poslodavac omogućava i potiče profesionalno usavršavanje zaposlenih u svrhu ostvarivanja poslovnih ciljeva Poduzeća, kontinuirano provodi politike stipendiranja, te obuke i usavršavanja mladih kadrova.


  IZGRADNJA NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA

  U 2018. godini usvojena je Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine koja je u popis potencijalnih kandidata – projekata novih objekata uvrstila i prioritetne proizvodne objekte JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i to RiTE Kongora (2×275 MW), CHE Vrilo (66 MW), CHE Kablić (52 MW), HE Ugar Ušće (11,6 MW), HE Ivik (11,1 MW), HE Vrletna Kosa (11,2 MW), HE Han Skela (12 MW), VE Mesihovina (50,6 MW), VE Poklečani (72 MW), VE Borova Glava (52 MW) i VE Velika Vlajna (32 MW).

  Sukladno važećim Odlukama i planovima poslovanja Poduzeća u tijeku su pripreme za izgradnju novih hidroelektrana i vjetrolektrana kao i aktivnosti pripreme za izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana.


  MODERNIZACIJA POSLOVANJA

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar opredijeljena je stalnom prilagođavanju zahtjevima suvremenoga poslovanja i otvorena tržišta električne energije, te stoga u svojoj organizaciji ima posebnu jedinicu za razvoj koji obavlja poslove analiziranja i predlaganja strateških planova razvoja Poduzeća kao i poslove upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

  JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar strateški je opredijeljena prema proizvodnji “zelene energije”, odnosno proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. U skladu s navedenim, u postupku smo stjecanja statusa kvalificiranog proizvođača za sve hidroelektrane u našem proizvodnom portfelju, kao i za vjetroelektranu Mesihovina, čime bi se stekli uvjeti za izdavanje jamstva podrijetla električne energije za cjelokupnu proizvodnju JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar.

  Pored kvalitetne i sigurne opskrbe električnom energijom, jedan od ključnih elemenata zaokruživanja procesa kvalitetnoga poslovanja uključuje i odnose s našim kupcima. Identificirajući probleme kupaca i imajući u vidu da se zadovoljstvo kupaca postiže poboljšanjem kvalitete usluge, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar veliku pozornost pridaje upravo tom segmentu poslovanja.

  U tijeku je modernizacija poslovanja i u djelatnosti distribucije električne energije kroz projekt ugradnje pametnih brojila i njihova uvođenja u sustav daljinskoga očitanja, te projekt provedbe SCADA/DMS/OMS koji će omogućiti povećanje kontinuiteta i kvalitete opskrbe kupaca električnom energijom te povećanje sigurnosti i pouzdanosti funkcioniranja distribucijske mreže.

  U financijskom i logističkom poslovanju, kao i u području kadrovskih poslova, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar koristi suvremeni SAP poslovni sustav.


  Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.