Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta

Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta

Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta odnosi se na sazivanje 51. (redovite) skupštine Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar, koja će se održati 27. lipnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva u Mostaru, Ulica Alekse Šantića 106A (zgrada Proizvodnje električne energije), sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

  • Predsjednika Skupština
  • Dva ovjerivača zapisnika

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2023. godinu i Izvješće neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, te izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;

3. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2023. godinu;

4. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog plana poslovanja Društva za 2024. godinu;

5. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornoga odbora Društva;

6. Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Nadzornoga odbora Društva;

7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornoga odbora Društva.

Izvjestaj o dogadjaju EPHZHB – SAZVANA 51. SD

  • Detalji vijesti
Napisano 10. Lipanj 2024
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.