TELEFONSKI IMENIK

DIREKCIJA DRUŠTVA
Ured generalnog direktora
Tel. 036/ 335 705
Faks. 036/ 335 777
Sektor za tržište
Tel. 036/ 335 706
Faks. 036/ 335 776
Tajnik Društva
Tel. 036/335-702
Sektor za mjerenje i odnos s regulatornim tijelima
Tel. 036/ 335 740
Faks. 036/ 335 741
Tajnik organa upravljanja
Tel. 036/335-704
Sektor za informatiku i komunikacije
Tel. 036/ 335 750
Faks. 036/ 335 756
Odjel za internu reviziju
Tel. 036/ 335 727 ,
036/ 335 728
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.