TELEFONSKI IMENIK

DIREKCIJA DRUŠTVA
Ured generalnog direktora
Tel. 036/ 335 700
Faks. 036/ 335 777
Sektor za tržište
Tel. 036/ 335 730
Faks. 036/ 335 776
Tajnik Društva
Tel. 036/335-702
Poslovi savjetnika
Tel. 036/ 335 205
Sektor za mjerenje i odnos s regulatornim tijelima
Tel. 036/ 335 744
Faks. 036/ 335 741
Tajnik organa upravljanja
Tel. 036/335-704
Sektor za informatiku i komunikacije
Tel. 036/ 335 725
Faks. 036/ 335 777
Odjel za internu reviziju
Tel. 036/ 335 727 ,
036/ 335 728
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.