DOKUMENTI ZA KUPCE
OBRASCI ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

  • ZAHTJEVI SA UPUTAMA
  • UGOVORI
  • ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI
  • IZJAVE

UPUTA ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA

KOJE PODNOSE KRAJNJI KUPCI/PROIZVOĐAČI ILI DRUGE PRAVNE/ FIZIČKE OSOBE RADI REGULIRANJA ODNOSA S DISTRIBUTEROM

 

 

Ovim uputstvom daju se instrukcije podnositelju zahtjeva kako ispuniti odgovarajući zahtjev prema Distributeru:- za prethodnu elektroenergetsku suglasnost,

– za produženje važenja suglasnosti

– za novu ili izmjenu postojeće elektroenergetske suglasnosti,

– za priključenje na distribucijsku mrežu

– za stručno mišljenje o trasi/lokaciji objekta

– za zaštitu/izmještanje elektrodistribucijskih objekata ili radove na postojećem priključku/obračunskom mjernom mjestu koji se izvode o trošku nositelja investicije/krajnjeg kupca

– za izmjene / ustupanje / raskid Ugovora o korištenju distribucijske mreže za sklapanje Ugovora o održavanju priključka i mjernoga mjesta

– za isključenje/uključenje na distribucijsku mrežu, demontažu privremenoga priključka i intervenciju radi otklanjanja kvara

Podnositelj zahtjeva unosi podatke u zadanu formu koja je primjerena njegovom zahtjevu prema Distributeru.

Podnositelj zahtjeva obvezan je zaokružiti sve dokumente koji prilaže uz zahtjev.Primatelj zahtjeva obvezan je kontrolirati ispravnost dostavljene dokumentacije.

 

ZAHTJEVI ZA PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST

 

1. Obrazac ZD 01 – Zahtjev za prethodnu elektroenergetsku suglasnost za krajnjega kupca

2. Obrazac ZD 02 – Zahtjev za prethodnu elektroenergetsku suglasnost za proizvođača

3. Obrazac ZD 03 – Zahtjev za produženje važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti

 

ZAHTJEVI ZA ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST

 

4. Obrazac ZD 04 – Zahtjev za elektroenergetsku suglasnost za krajnjeg kupca

5. Obrazac ZD 05 – Zahtjev za izmjenu elektroenergetske suglasnosti za krajnjeg kupca (povećanje vršne snage,razdioba električne energije i spajanje mjernih mjesta)

6. Obrazac ZD 06 – Zahtjev za izmjenu elektroenergetske suglasnosti za krajnjeg kupca(promjena namjene i kategorije,izmjene na mjernom mjestu i priključku i sanacija priključka za povratnike)

7. Obrazac ZD 07 – Zahtjev za elektroenergetsku suglasnost za objekt privremenog karaktera (povremeno, privremeno korištenje, gradilište)

8. Obrazac ZD 08 – Zahtjev za elektroenergetsku suglasnost za proizvođača

ZAHTJEVI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU

9. Obrazac ZD 09 – Zahtjev za prvo priključenje proizvođača

10. Obrazac ZD 10 – Zahtjev za prvu sinkronizaciju i trajni pogon proizvođača (distribuiranog generatora)

11. Obrazac ZD 11 – Zahtjev za priključenje na distribucijsku mrežu krajnjeg kupca

 

ZAHTJEV ZA STRUČNO MIŠLJENJE O TRASI/LOKACIJI OBJEKTA KOJI SE NEĆE PRIKLJUČIVATI NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU(vodovod, PTT, ceste i t.d)

 

12. Obrazac ZD 12 – Zahtjev za stručno mišljenje o trasi/lokaciji objekta

 

ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU/IZMJEŠTANJE ELEKTRODISTRIBUCIJSKIH OBJEKATA ILI RADOVE NA PRIKLJUČKU/OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU O TROŠKU NOSITELJA INVESTICIJE/KRAJNJEG KUPCA

 

13. Obrazac ZD 13 – Zahtjev za ponudu za zaštitu/izmještanje elektrodistribucijskoga objekta o trošku nositelja investicije / krajnjega kupca

14. Obrazac ZD 14 – Zahtjev za izvođenje radova na postojećem priključku/obračunskom mjernom mjestu o trošku krajnjega kupca

 

ZAHTJEVI ZA IZMJENE / USTUPANJE / RASKID UGOVORA O KORIŠTENJU DISTRIBUTIVNE MREŽE

 

15. Obrazac ZD 15 – Zahtjev za izmjenu ugovora o korištenju distribucijske mreže

16. Obrazac ZD 16 – Zahtjev za ustupanje ugovora o korištenju distribucijske mreže

17. Obrazac ZD 17 – Zahtjev za raskid ugovora o korištenju distribucijske mreže

18. Obrazac ZD 18 – Zahtjev za izuzeće od obustave isporuke električne energije – isključenja

19. Obrazac ZD 19 – Zahtjev za sklapanje ugovora o održavanju priključka i mjernog mjesta

 

ZAHTJEVI ZA ISKLJUČENJE/UKLJUČENJE ILI ISKLJUČENJE I DEMONTAŽU PRIVREMENOG PRIKLJUČKA

 

20. Obrazac ZD 20 – Zahtjev za isključenje/uključenje objekta krajnjeg kupca/proizvođača

21. Obrazac ZD 21 – Zahtjev za isključenje i demontažu privremenog priključka

22. Obrazac ZD 22 – Zahtjev za privremeno isključenje/ponovno uključenje po zahtjevu kupca

23. Obrazac ZD 23 – Zahtjev za intervenciju radi otklanjanja kvara na priključku / mjernom mjestu (u slučaju da je krajnji kupac zadržao u vlasništvu elektroenergetske objekte i nije sklopio ugovor o održavanju s Distributerom)

 

ZAHTJEVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KORIŠTENJU DISTRIBUCIJSKE MREŽE-za postojeće kupce

 

24.Obrazac ZD 24 – Zahtjev za zaključivanje ugovora o korištenju distribucijske mreže-postojeći kupci.

UK 01-UGOVOR O KORIŠTENJU DISTRIBUCIJSKE MREŽE NISKOG NAPONA

 

UK 02-UGOVOR O KORIŠTENJU DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

 

UK 03-UGOVOR O KORIŠTENJU DISTRIBUCIJSKE MREŽE

 

UP 01 UGOVOR O PRIKLJUČENJU

 

UP 02 UGOVOR O PRIVREMENOM PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU

 

UP 03 UGOVOR O PRIKLJUČENJU GRADILIŠTA NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU

 

UP 04 UGOVOR O PRIKLJUČENJU GRADILIŠTA NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU – privremeni

 

UP 05 – UGOVOR O PRIKLJUČENJU PROIZVOĐAČA NA DISTRIBUTCIJSKU MREŽU

 

UP 06 UGOVOR O POVEĆANJU PRIKLJUČNE SNAGE PROIZVOĐAČA

 

UPZ 01 UGOVOR O PRIKLJUČENJU POSEBNE Zone KUPAC 01

 

UPZ 02 UGOVOR O PRIKLJUČENJU POSEBNE Zone KUPAC 02

 

UR 01 – UGOVOR O IZMJEŠTANJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

 

UR 02 – UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA NA POSTOJEĆEM PRIKLJUČKU

 

UR 03-UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA ODRŽAVANJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA    

KATALOG ZA KRAJNJE KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE EPHZHB

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.