UPRAVA DRUŠTVA

 

Uprava Društva organizira rad i rukovodi poslovanje, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja, sukladno važećim propisima i aktima Društva.

Upravu Društva čine:


dr.sc. Drago Bago, dipl.ing.el., v.d. generalnog direktora


Robert Lesko, dipl.iur, v.d. izvršnog direktora za pravne poslove


Anabela Brekalo, dipl.oec., v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove


Dražen Zelenika,dipl. ing.el., v.d. izvršnog direktora za proizvodnju el. energije


Ilija Bakalar, dipl.ing.el., v.d. izvršnog direktora za distribuciju el. energije


Ivica Prskalo, dipl. oec., v.d. izvršnog direktora za opskrbu el. energijom


Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.