ZAŠTITA I OKOLIŠ


POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA
HIDROLOGIJA
HIDROLOŠKI SUSTAV EPHZHB

Prateći svjetske trendovima zaštite okoliša i razvijanjem svijesti o potrebni zaštite voda kao jedne od osnovnih karika u lancu proizvodnje električne energije JP EPHZHB krenulo u realizaciju uspostave hidrometeorološkog sustava kojem je cilj praćenje kvalitete i kvantitete vode na vodotocima na područja rada EPHZHB, te praćenje meteoroloških parametara (temperatura i vlažnost zraka, padaline, smjer i intenzitet vjetra) na lokacijama od važnosti proizvodnju i prehranjivanje slivova. Ovaj je sustav otpočeo s radom u rujnu 2004. godine i tada je bio jedini takav sustav u širem okruženju gdje su sve postaje automatizirane i povezane sustavom daljinske dojave podataka. Trenutačno se sustav sastoji od 26 hidroloških i 8 meteoroloških postaja. Na hidrološkim postajama mjeri se kvantiteta i kvaliteta vode: temperatura vode, pH vrijednost, redoks faktor, otopljeni kisik, zasićeni kisik,specifična provodljivost,nitrat,amonijak,mutnoća, ukupno otopljeni plinovi. Postaje su opremljene svim komponentama koje su neophodne za autonoman rad te motrenje i mjerenje parametara, te sustavom daljinskoga prijenosa podataka putem GSM signala, povezane su s Centrom sustava koji je smješten u poduzeću.

Izgled postaje i unutrašnjosti ormarića s instrumentima

Prijenos se podataka vrši u skladu sa zahtjevima daljinskoga prijenosa i to redovito u zadanim intervalima ili po pozivu. Za napajanje postaja koristi se fotonaponski sustav koji je opskrbljuje ekološki čistom energijom. Dio sustava je i programski paket Hydras 3, aplikativni softver za prikupljanje, obradu i prijenos mjernih veličina u području hidrologije, meteorologije i zaštite okoliša. Hydras 3 ima bazu podataka visokih performansi koja omogućava mnogobrojne funkcije. Postaje i instrumenti održavaju se sukladno standardima. Uspostavom ovih automatiziranih postaja i hidrološkoga informacijskog sustava omogućen je jednostavan i brz pristup valjanim podacima o vodotocima, tj. njihovim kvalitativnim i kvantitativnim promjenama u vremenu i prostoru, čime je osigurano i učinkovitije upravljanje i optimizacija proizvodnje. – dijagram: prikaz podataka o tempzraka za 8. mjesec 2008. s prikazom godišnjeg temperaturnog max.

SANACIJA RIJEKE PLIVE
SANACIJA KORITA I RIJEKE PLIVE

Elektroprivreda HZ Herceg Bosne u sklopu svoga redovita poslovanja stalno ulaže u sanaciju svih proizvodnih i distribucijskih objekata, ali i prirodnih resursa. U suradnji s Vladom Federacije BiH, tj. Ministarstvom okoliša i turizma potpisan je ugovor o sanaciji korita rijeke Plive i vodopada u iznosu od 400.000,00 KM kojim će se sačuvati, zaštiti i obnoviti ekološka kvaliteta i kapacitet rijeke. Budući da je vodopad i korito rijeke Plive posljednjih desetljeća zahvaćeno erozijom i čestim poplavnim valovima koji su ozbiljno oštetili dio korita i ugrozili teren na desnom boku vodopada, prva faza radova uključuje izgradnju pragova obalnih zidova, kao i uređenje dna korita i obala. Ovaj je projekt pod vodstvom resornoga ministarstva i investitora EPHZHB i Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo. Projektant je Elektroprojekt d.d. Zagreb, a izvoditelj radova Hering d.d. Široki Brijeg. Zaključke Vlade FBiH oko financiranja ovoga projekta EPHZHB realizirat će sukladno svojim financijskim mogućnostima do kraja 2008. godine.

Sanacija rijeke Plive

Sanacija rijeke Plive

Sanacija rijeke Plive


Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.