TELEFONSKI IMENIK

 

EKONOMSKI POSLOVI
Ured izvršnoga direktora
Tel. 036/ 335 732
Faks. 036/ 335 780
Sektor za računovodstvene poslove i kontroling
Tel. 036/ 335 774
Faks. 036/ 335 775
Sektor za nabavu
Tel. 036/ 335 703
Faks. 036/ 335 788
Sektor za implementaciju PIU
Tel. 036/ 335 724
Faks. 036/ 335 767
Sektor za financijske poslove
Tel. 036/ 335 711
Faks. 036/ 335 775

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.