Ured izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom

TEL: 036/ 319 887, 319 889
FAX: 036/ 319 890

ZAGREBAČKA 1, MOSTAR

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.