Razvoj

Organizacijska jedinica Razvoj, čiji rad organizira i koordinira Izvršni direktor za Razvoj, poslove iz svog djelokruga obavlja kroz Sektor za strateško planiranje, Sektor za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, Sektor za elektroenergetske mreže i objekte, Sektor za standarde i zaštitu okoliša i Sektor za zajedničke poslove.

U organizacijskoj jedinici Razvoj obavljaju se poslovi analiziranja i predlaganja strateških planova i ciljeva energetskog razvoja Društva, poslovi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša na razini Društva.
Na temelju razvojnih studija, analiza mreža i praćenja razvoja elektroenergetskog i energetskog sustava u cjelini, organizacijska jedinica Razvoj predlaže strateški plan razvoja za nove proizvodne kapacitete, termoenergetske izvore, obnovljive izvore električne energije i energetske učinkovitosti, planira i koordinira gradnju kapitalnih energetskih projekata od interesa za Društvo i u suradnji s ostalim organizacijskim cjelinama vrši usklađivanje planova razvoja.
U organizacijskoj jedinici Razvoj obavljaju se poslovi od interesa za Društvo i pojedini poslovi za potrebe organizacijskih jedinica, a organizirani su kroz:
1. Ured Izvršnog direktora za Razvoj,
2. Sektor za strateško planiranje,
3. Sektor za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost,
4. Sektor za elektroenergetske mreže i objekte,
5. Sektor za standarde i zaštitu okoliša i
6. Sektor za zajedničke poslove.

 

Organizacija oj razvoj

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.