DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

U Distribuciji električne energije obavljaju se poslovi distribucije električne energije do potrošača, poslovi eksploatacije, redovitog (pregledi, revizije i remonti vodova i postrojenja) i investicijskog održavanja distribucijskih vodova i postrojenja, pripadajući poslovi telekomunikacija i informacijskog sustava, poslovi razvoja i pripremanja kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova razvoja i investicija, pripremanje rekonstrukcija i sanacija postojećih vodova i postrojenja, izrada podloga za projektiranje novih vodova i postrojenja, te poslovi mjerenja potrošnje električne energije krajnjih kupaca, analiza gubitaka i poduzimanje mjera i aktivnosti na smanjenju tehničkih i netehničkih gubitaka.

 

Distribucija

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.