SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

U uvjetima liberalizacije energetskoga sektora i globalnoga tržišnog poslovanja, upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša, bitne su sastavnice i prioriteti ukupne poslovne politike i strategije JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Procesno orijentirani sustav upravljanja kvalitetom temelji se na primjeni zakonskih propisa, statuta i odluka organizacije, direktiva, smjernica, preporuka, zahtjeva kupaca i drugih zainteresiranih strana.

Politika kvalitete izvorište je na kojemu gradimo i stalno poboljšavamo naš sustav kvalitete. Ona sadrži sve ono što smatramo najvažnijim elementima naše ukupne poslovne filozofije:

1. ODGOVORNOST UPRAVE – Uprava društva snosi odgovornost za kreiranje pozitivnoga i motivirajućeg ozračja za kvalitetu, uvođenje, primjenu i poboljšanje sustava kvalitete.

2. TRŽIŠNA ORIJENTACIJA – Usmjereni tržištu električne energije, temeljna nam je obveza udovoljiti zahtjevima naših kupaca kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću u opskrbi električnom energijom, ispunjavajući njihova očekivanja na najbolji način. Zadovoljstvo kupaca je „mjera“ kvalitete našega proizvoda i usluge i uvjet poslovnoga uspjeha i opstanka.

3. PROCESNA ORIJENTACIJA – Poslujemo putem pouzdanih++ i učinkovitih procesa, sposobnih zadovoljiti zahtjeve poslovanja.

4. ODLUČIVANJE NA TEMELJU ČINJENICA – Naše poslovne odluke temelje se na analizama podataka i informacija, provjerama i usporedbama vlastitih rezultata s ciljnim vrijednostima i postignućima sličnih organizacija iz neposrednoga i širega okruženja.

5. STALNO POBOLJŠANJE – Ništa u našem sustavu ne smatramo toliko dobrim da ne bi moglo biti i bolje. Trajna nam je zadaća postupno i stalno poboljšavati poslovne procese, proizvod i usluge, uvažavajući pri tome integrirano troškove, kvalitetu i vrijeme.

6. ANGAŽMAN, TEHNOLOŠKA I RADNA DISCIPLINA – Ono što nas razlikuje od organizacija u okruženju je stručno, osposobljeno i motivirano osoblje, timski rad, te tehnološka i radna disciplina. Svaka aktivnost pri realizaciji naših procesa traži profesionalan angažman i disciplinu.

7. STALNA PROVJERA DOBAVLJAČA – U cilju osiguranja kvalitete naših objekata, postrojenja i uređaja, posebnu pozornost pridajemo odabiru projektanata, isporučitelja opreme i rezervnih dijelova, izvođača radova i usluga. Sve naše dobavljače obavezno provjeravamo i vrednujemo. Želimo da svaki od njih postane naš partner na zadovoljstvo naših kupaca i naših zaposlenika. Činimo sve, kako bi naši dobavljači bili zadovoljni s nama, te da naše obveze prema njima ne budu nikada upitne.

8. ZADOVOLJNI ZAPOSLENICI – Uprava i menadžment načinom upravljanja, organizacijom poslovanja, definiranjem jasnih ciljeva, zadataka, nadležnosti, sustavom nagrađivanja, osposobljavanja, napredovanja i dodatne motivacije stvara kod djelatnika osjećaj zadovoljstva i pripadnosti kolektivu, što je od presudne važnosti za kvalitetu rada i ukupnog poslovanja.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.