Ekonomski poslovi

Organizacijska jedinica za ekonomske poslove čiji rad organizira i koordinira Izvršni direktor za ekonomske poslove, poslove iz svog djelokruga obavlja kroz Sektor za računovodstvene poslove i kontroling, Sektor za ekonomsko financijske poslove, Sektor za nabave i Sektor za implementaciju PIU.


Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.