SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

U uvjetima liberalizacije energetskoga sektora i globalnoga tržišnog poslovanja, upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša, bitne su sastavnice i prioriteti ukupne poslovne politike i strategije JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar – Proizvodnja električne energije.
Procesno orijentirani sustav upravljanja kvalitetom, temelji se na načelima i zahtjevima međunarodne prihvaćene norme ISO 9001, te na primjeni zakonskih propisa, statuta i odluka organizacije, relevantnih konvencija i normi, direktiva, smjernica, preporuka, zahtjeva kupaca i drugih zainteresiranih strana.

Politika kvalitete izvorište je na kojemu gradimo i stalno poboljšavamo naš sustav kvalitete. Ona sadrži sve ono što smatramo najvažnijim elementima naše ukupne poslovne filozofije:

1. ODGOVORNOST UPRAVE – Uprava društva snosi odgovornost za kreiranje pozitivnoga i motivirajućeg ozračja za kvalitetu, uvođenje, primjenu i poboljšanje sustava kvalitete. Odluka o uvođenju i primjeni sustava kvalitete izraz je naše ukupne poslovne filozofije, te izraz trajnoga opredjeljenja za poslovanje po načelima međunarodnih normi.

2. TRŽIŠNA ORIJENTACIJA – Usmjereni tržištu električne energije, temeljna nam je obveza udovoljiti zahtjevima naših kupaca kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću u opskrbi električnom energijom, ispunjavajući njihova očekivanja na najbolji način. Zadovoljstvo kupaca je „mjera“ kvalitete našega proizvoda i usluge i uvjet poslovnoga uspjeha i opstanka.

3. PROCESNA ORIJENTACIJA – Poslujemo putem pouzdanih i učinkovitih procesa, sposobnih zadovoljiti zahtjeve poslovanja. Iz procesno orijentiranoga i strogo definiranog sustava upravljanja, unutar kojega su definirane funkcionalne i procesne nadležnosti, te dokumentirana provedba svih postupaka, proističe jamstvo kvalitete. Za svaki poslovni proces imamo propisana interna pravila (postupak i upute) po kojima radimo, kao i metodologija mjerenja rezultate svoga rada, s jasno definiranim parametrima, kriterijima i nadležnostima.

4. ODLUČIVANJE NA TEMELJU ČINJENICA – Naše poslovne odluke temelje se na analizama, podataka i informacija, provjerama i usporedbama vlastitih rezultata s ciljnim vrijednostima i postignućima sličnih organizacija iz neposrednoga i širega okruženja.

5. STALNO POBOLJŠANJE – Ništa u našem sustavu ne smatramo toliko dobrim da ne bi moglo biti i bolje. Uvijek i iznova promišljamo o tome je li to najbolji način i kako možemo stvari pojednostaviti i poboljšati. Trajna nam je zadaća postupno i stalno poboljšavati poslovne procese, proizvod i usluge, uvažavajući pri tome integrirano troškove, kvalitetu i vrijeme.

6. ANGAŽMAN, TEHNOLOŠKA I RADNA DISCIPLINA – Ono što nas razlikuje od organizacija u okruženju je stručno, osposobljeno i motivirano osoblje, timski rad, te tehnološka i radna disciplina. Svaka aktivnost pri realizaciji naših procesa traži profesionalan angažman i disciplinu. Narušavanje tehnološke i radne discipline izravno utječe na sigurnost, a također na kvalitetu i uspješnost poslovanja. Zbog toga, takve postupke smatramo oblikom povrede radne dužnosti i izrazom nepoštivanja i ugrožavanja suradnika i poslovanja u cijelosti.

7. STALNA PROVJERA DOBAVLJAČA – Niti jedan dobavljač u našem sustavu nije toliko dobar, da ne bi mogao biti još bolji. U cilju osiguranja kvalitete naših objekata, postrojenja i uređaja, posebnu pozornost pridajemo odabiru projektanata, isporučitelja opreme, i rezervnih dijelova, izvođača radova i usluga. Sve naši dobavljače obavezno provjeravamo i vrednujemo, te zahtijevamo od njih dokaznice u formi: referenci, ovlaštenja, certifikata, atesta, planova kvalitete, mjernih izvješća itd. Želimo da svaki od njih postane naš partner, na zadovoljstvo naših kupaca i naših zaposlenika. Činimo sve, kako bi naši dobavljači bili zadovoljni s nama, te da naše obveze prema njima ne budu nikada upitne.

8. ZADOVOLJNI ZAPOSLENICI – Uprava i menadžment, načinom upravljanja, organizacijom poslovanja, definiranjem jasnih ciljeva, zadataka, nadležnosti, sustavom nagrađivanja, osposobljavanja, napredovanja i dodatne motivacije (isključivo na temelju rezultata rada), stvara kod djelatnika osjećaj zadovoljstvo i pripadnosti kolektivu, što je od presudne važnosti za kvalitetu rada i ukupnog poslovanja.

Kvaliteta u djelatnosti JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar – Proizvodnja električne energije, nastaje na svakom radnom mjestu njegovih zaposlenika. Stoga, svaki pojedinac mora biti svjestan opsega svojih funkcija, svoje odgovornosti i uloge za postizanje postavljenih ciljeva politike kvalitete, kako bi Poduzeće u cijelosti, bilo interno efikasnije a eksterno otvorenije, prihvatljivije za suradnju s drugim partnerima i za ulaganja kapitala, te kako bi ostvarilo povoljnu poziciju na tržištu električne energije, realno dostupnu po raspoloživim potencijalima i iskustvu.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.