LJUDSKI RESURSI

Na dan 31.12.2012. godine u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar bilo je uposleno 1898 uposlenika što je u odnosu na stanje krajem 2011. godine više za 18 zaposlenika ili 1 %.

Uspoređujući kvalifikacijsku strukturu uposlenih u odnosu na strukturu krajem 2011. godine, vidljivo je povećanje broja kadrova s obrazovanjem (SSS) za više od 5%.

Društvo je tijekom ovoga izvještajnog razdoblja nastavilo s prijemom određenoga broja pripravnika radi stjecanja iskustava u struci i koji su do završetka pripravničkog staža uposlenici organizacijskog dijela Direkcija Društva.
Početkom godine 1.1.2012. godine u ukupnom broju zaposlenih bilo je sadržano 29 pripravnika različitih struka, a na dan 31.12.2012., 37 pripravnika.

Nastavljena je praksa stipendiranja studenata različitih zanimanja, upućivanja zaposlenika na seminare, tečajeve i druge oblike stručnog obrazovanja kao i kontinuirana edukacija menadžmenta.

Kvalifikacijska struktura uposlenihKvalifikacijska struktura uposlenih

grafikon1

grafikon2

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.