OTVORENE NOVE POSLOVNE ZGRADE EPHZHB

OTVORENE NOVE POSLOVNE ZGRADE EPHZHB

U sklopu obilježavanja 15. godina EPHZHB otvorene su nove
poslovne zgrade u Žepću, Čitluku i Mostaru, a obnovljena je poslovna zgrada
u Livnu što će djelatnicima Elektroprivrede omogućiti rad na osiguranju kvalitetne
i sigurne opskrbe svih kupaca električne energije. Ove godine HE Jajce I obilježavanja
50 godina puštanja u rad, a HE Mostar 20 godina puštanja u rad i 10 godina rada
nakon sanacije ratnih oštećenja.

Na HE Jajcu I otvoren je Slivni centar Vrbas, a na HE Jajcu II pušten je u pogon
stroj za čišcenje akumulacije od naplavina u vrijednosti od oko 800.000 Eura.

U povodu Dana poduzeća Uprava EPHZHB posjetila je 25 udruga koje skrbe za djecu
s posebnim potrebama na područjima gdje posluje: Posavska županije, Srednjobosanska
županija, Hercegbosanska županija, Zapadnohercegovačka županija i Hercegovačko-neretvanska
županija.

U sve poslovne objekte koji su izgrađeni ili obnovljeni ove
godine (nova poslovna zgrada u Žepću, Čitluku, Mostaru, Centar upravljanja proizvodnjom
na slivu Vrbas, obnovljena poslovna zgrada u Livnu) uloženo je preko 8 milijuna
maraka.

Nova poslovna zgrada u Žepču

Nova poslovna zgrada u Čitluku

Generalni direktor Vlado Marić i direktor distribucije Milenko Bekavac otvaraju novu poslovnu zgradu u Žepču

  • Detalji vijesti
Napisano 29. November 2007
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.