Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava – akumulatorskih baterija iz HE Jajce II

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava – akumulatorskih baterija iz HE Jajce II

Na temelju Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zbrinjavanje akumulatorskih baterija iz HE Jajce II broj: I-2441/21 od 25.2.2021. godine, objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava akumulatorskih baterija iz HE Jajce II

u JP EP HZ HB d.d. Mostar, OJ Proizvodnja električne energije

 

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih sredstava – akumulatorske baterije kako slijedi:

 

R.br. Rashodovano sredstvo

 

Ključni broj Količina

(kom)

Ukupna težina

(kg)

1. Baterija 1(270 Ah, 106 ćelija,220 VDC) 16 06 01* 1 1939,8

(106 x18,3 kg)

2. Baterija 2 (270 Ah, 106 ćelija, 220 VDC) 16 06 01* 1 1939,8

(106 x 18,3 kg)

 

Lokacija na kojoj se nalazi predmet prodaje:

Jajce, HE Jajce II (skladište Podmilačje)

Kvalifikacijski uvjeti za sudjelovanje Ponuditelja su sljedeći:

 

  1. Ponuditelj treba biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga Javnog poziva te dostaviti dokaz o registraciji u nadležnom profesionalnom sudskom ili trgovačkom registru države u kojoj je osnovan. Ponuditelj je obvezan dostaviti ovjerenu presliku rješenja / izvoda iz sudskoga ili trgovačkoga registra.
  2. Ponuditelj treba dostaviti ovjerenu presliku dozvole za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.
  3. Uvjerenje nadležnoga suda ili tijela uprave u BiH ili države iz koje dolazi Ponuditelj da isti nije pod stečajem ili likvidacijom.
  4. Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju akumulatorskih baterija dostaviti dokaz o uplati novčanoga iznosa u visini 10 % od vrijednosti ponude. Uplatu izvršiti na žiro račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 s naznakom: Uplata na Javni poziv za prodaju akumulatorskih baterija iz HE Jajce II.
  5. Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente navedene u dokumentaciji koju će dobiti od Naručitelja bez plaćanja naknade. Nepotpuna se dokumentacija neće uzimati u razmatranje.
  6. Zainteresirani Ponuditelji dokumentaciju mogu dobiti elektroničkim putem od 24.3. do 2.4. 2021. godine slanjem zahtjeva na mail: jelavic@ephzhb.ba.
  7. Rok za podnošenje zatvorenih i zapečaćenih ponuda je 14.4.2021. godine do 12:30.
  8. Javno otvaranje ponuda održat će se 14.4. 2021. godine u 13:00 u prostorijama Ugovornoga tijela, Mile Budaka 106a, 88000 Mostar uz nazočnost ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

 

Kontakt osoba je Sanja Jelavić, dipl.ing.građ. e-mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 24. March 2021
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.