500-ti CRPNI CIKLUS CHE ČAPLJINA u 5 GODINA

500-ti CRPNI CIKLUS CHE ČAPLJINA u 5 GODINA

CHE ČAPLJINA VAŽNA ZA ENERGETSKI SEKTOR I ZA LOKALNU ZAJEDNICU

 

 

CHE Čapljina je i dalje vodeća crpna hidroelektrana u regiji kada je riječ o crpnom radu. To potvrđuje 500-ti i crpni ciklus u posljednjih 5 godina, koji je uspješno obavljen u subotu, 3. listopada 2020. godine.

Zahvaljujući predanom i kontinuiranom radu smjenskoga i tehničkoga osoblja Samostalnoga pogona CHE Čapljina omogućen je nesmetan rad elektrane s minimalnim (zanemarivim) kašnjenjem kod njezina ulaska u crpni rad.

Svoju je važnost u crpnom režimu rada ta elektrana potvrdila i 2017. godine, koja se bilježi kao jedna od najlošijih godina od osnutka EPHZHB-a, kada je najveći iskorak napravljen s crpnom hidroelektranom Čapljina. Naime, te je godine CHE Čapljina imala je točno 200 odrađenih crpnih ciklusa, čime je ostvarila rekord u crpnom radu 2017. godine u regiji, a što je izravno utjecalo na pozitivno poslovanje EPHZHB-a u tako hidrološki nepovoljnoj godini, ali i na doprinose lokalnoj zajednici.

Kontinuiranom i sigurnom radu svih hidroelektrana u sustavu EPHZHB-a zaslužni su inženjeri u službama i sektorima za plan rada elektrana i za trgovinu električnom energijom.

Ostale hidroelektrane u sustavu EPHZHHB-a nalaze se u dobroj pogonskoj spremnosti, posebno HE Rama koja redovito proizvodi el. energiju i za vlastite potrebe i za tržišta, ali pruža i pomoćne usluge na balansnom tržištu BiH.

Iako trenutačni pravni okvir ne dopušta EPHZHB-u izvoz pomoćnih usluga u zemlje regije i šire, postoji otvoren interes stranih država za taj proizvod i CHE Čapljina i HE Rama.

S obzirom na to da je jedina elektroprivreda u BiH s 100 % udjelom iz obnovljivih izvora, JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar posjeduje znatnu fleksibilnost za pružanje tih usluga zbog čega u potpunosti podržava sve aktivnosti vezane za formiranje burze električne energije u Bosni i Hercegovini koja se, nažalost, još uvijek nije uspostavila.

  • Detalji vijesti
Napisano 5. Listopad 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.