Donesen Plan poslovanja EPHZHB-a za sljedeće tri godine

Donesen Plan poslovanja EPHZHB-a za sljedeće tri godine

Na današnjoj 45. skupštini Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar predsjedala je Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH, a nakon izbora radnih tijela Skupštine i glasovanja, usvojen je Plan poslovanja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za 2022. – 2024. godinu i imenovan je mr. sc. Karlo Kardov, dipl. ing. stroj. za člana Nadzornoga odbora Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar ispred skupine dioničara s najmanje 5 % dionica s pravom glasa.

Anto Tutiš, izvršni direktor za Ekonomske poslove, dao je detaljno obrazloženje za usvajanje Plana poslovanja JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za 2022. – 2024. godinu, istaknuvši „da je Trogodišnji plan poslovanja sačinjen sukladno računovodstvenim standardima i sadrži propisane elemente koji ulaze u sustav tih planova. Urađen na temelju planova organizacijskih jedinica Društva, plana proizvodnje, potrošnje i nabave električne energije, sve sukladno Elektroenergetskoj bilanci za 2022. – 2024. godinu.“

Realizacijom Plana osigurat će se puna pogonska spremnost postrojenja i objekata; sigurna i kvalitetna opskrba kupaca električne energije; visok stupanj naplate potraživanja za električnu energiju; znatna investicijska ulaganja i posebne aktivnosti na realizaciji projekata VE Poklečani i solarne elektrane na prostoru Općine Stolac. Planirana proizvodnja električne energije u 2022. godini prema Planu iznosi 1.789 GWh, a u 2023. i 2024. godini od 1.791 GWh. Stupanj naplate planiran je u iznosu od 97 % od fakturirane električne energije. U 2022. godini planira se zaposliti 100 radnika, 36 odlazi u mirovinu. Planirane cijene električne energije za prodaju na tržištu uvjetovane su procjenom o povećanju cijena na tržištu električne energije.

Skupina dioničara predložila je kandidata mr. sc. Karla Kardova za člana Nadzornoga odbora EPHZHB-a i on je na Skupštini izabran većinskim brojem glasova.

  • Detalji vijesti
Napisano 18. March 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.