EPHZHB i u 2018. godini posluje pozitivno

EPHZHB i u 2018. godini posluje pozitivno

U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg ­Bosne d.d. Mostar, danas je održana 37. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH.

Na Skupštini je većinom glasova dioničara usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu. To se izvješće odnosi na usvajanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za I.-XII. mj. 2018. godine i Izvješće nezavisnoga revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine, te izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2018. godinu.

Anto Tutiš, izvršni direktor za Ekonomske poslove istaknuo je: Društvo je u 2018. godini uspješno poslovalo i ostvarilo dobit u poslovanju u iznosu 16,64 milijuna KM. Ostvarena proizvodnja u našim pogonima iznosi 2.088,34 GWh, što je rezultat povoljne hidrologije i pune pogonske spremnosti hidroelektrana. Gubici električne energije na mreži distribucije iznose 9,65 % od preuzete električne energije. Stupanj naplate ostvaren je u iznosu od 92 % i to 100,16 % za kupce na distribucijskoj mreži, 51,01 % za kupce na 110/220 kV i 88 % ostala prodaja na tržištu. Na dan 31. prosinca 2018. godine u Društvu je bilo uposleno 2.129 zaposlenika, što je sukladno poslovnom planu.

Na Skupštini je istaknuto da je pozitivno mišljenje neovisnoga revizora, a financijska je uspješnost i novčani tokovi EPHZHB-a za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Predsjednik Nadzornoga odbora Društva Božo Perić dao je detaljno obrazloženje Izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva za 2018. godinu, dok je Izvješće o radu Odbora za reviziju Društva za 2018. godinu nazočnima detaljno obrazložio predsjednik Odbora za reviziju Društva Vedran Smiljanić.

Isto tako donesana je Odluka da se ostvarena dobit iz 2018. godine usmjerava se na pokrivanje gubitka iz ranijih godina, tj. 20 % od ostvarene dobiti usmjerava se na zakonske rezerve, a 80 % na pokriće akumulirana gubitka.

Usvojena je i Odluka o promjeni adrese sjedišta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar. Umjesto dosadašnje adrese Ulica Mile Budaka 106A Mostar, sjedište Društva je na novoj adresi Ulica kralja Petra Krešimira IV, broj 6-A. A ta odluka odnosila se i na potrebne izmjene Statuta Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar.

 

 

  • Detalji vijesti
Napisano 19. June 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.