EPHZHB usvoijo Odluku o opskrbi Aluminija za 2019.

EPHZHB usvoijo Odluku o opskrbi Aluminija za 2019.

 

U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg ­Bosne d.d. Mostar, danas je održana 35. (izvanredna) skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH.

Na skupštini je većinom glasova dioničara donesena Odluka o opskrbi električnom energijom Aluminija d.d. Mostar od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine s odgodom plaćanja.

Odluka o opskrbi Aluminija za sljedeću godinu temelji se na tržišnim osnovama, a uključuje nabavu minimalne količine el.energije od 1.252,680 MWh i snagu od minimalno 143 MWh/h.

Dospjeće računa za isporučenu el. energiju Aluminiju bit će 60 plus 60 dana od dana izdavanja od EPHZHB-a, sukladno zaključku Vlade FBiH sa sjednice od 4. prosinca 2018.

EPHZHB će prodavati Aluminiju d.d. Mostar električnu energiju prema tržišnim cijenama uvećanim za troškove usluga opskrbe i tarife sukladno važećim odlukama DERK-a, koje je EPHZHB dužan platiti NOSBiH-u i Elektroprijenosu BiH uz naknadu za poticanje energije iz obnovljih izvora kao i ostalih tržišnih parametara prema budućem Ugovoru o opskrbi el. energijom.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 21. Prosinac 2018
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.