ICT rješenje za digitalizirani monitoring vode na području Hutova blata

ICT rješenje za digitalizirani monitoring vode na području Hutova blata

 

EPHZHB-u isporučeno ICT rješenje za digitalizirani monitoring vode na području Hutova blata

Kompanija Ericsson Nikola Tesla isporučila je JP Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar cjelovito ICT rješenje koje podrazumijeva uvođenje centralne nadogradive IT platforme za potrebe nadzora kvalitete okoliša u zaštićenim prirodnim područjima i praćenje potencijalnih negativnih utjecaja hidroelektrana na okoliš. To rješenje omogućuje centralno spremanje i transparentni pristup svim podatcima o okolišu radi učinkovitijega praćenja i provedbe plana zaštite okoliša te uključivanja lokalne zajednice u provedbu zaštite, a koristit će se na područja Parka prirode Hutovo blato.

Provedeno je rješenje kompanije Ericsson „Nikola Tesla“ u svojoj osnovi IT rješenje iz područja digitalizacije okolišnih parametara putem podataka koji se telemetrijski, mobilnom komunikacijskom mrežom odašilju sa senzora te se na taj način omogućuje izrada modela eutrofikacije vodnih tijela, primjenom algoritama u samom sustavu.

U povodu završetka projekta čija je implementacija trajala šest mjeseci, Karlo Guštin, voditelj odjela Nova područja i strateške inicijative istaknuo je široku ekspertizu Ericssona Nikole Tesle u području nadzora vodnih ekosustava te pojasnio:
Ovaj je projekt primjer tehnološkog koncepta koji će dodatno ubrzati industrijsku revoluciju 4.0, započetu prije desetak godina, a koja ima za cilj omogućiti svim industrijskim sektorima nastavak održivog gospodarskog rasta, očuvanje zdravlja prirodnih ekosustava, zaštitu bioraznolikosti te povećanje kvalitete života za lokalnu zajednicu u kojoj djeluje.

Ovim rješenjem omogućeni je centraliziran i ujednačen pristup svim dostupnim povijesnim podatcima koji opisuju stanje okoliša na odabranoj lokaciji, automatizirano prikupljanje parametara okoliša s mobilnih senzora, te analitika prikupljenih podataka s ciljem interpretacije stanja okoliša na temelju procjene razine eutrofikacije za HE Čapljina.

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna d.d. Mostar sve svoje poslovne aktivnosti temelji na načelima održiva razvoja koji podrazumijeva odgovorno upravljanje, pozitivno poslovanje, zadovoljstvo svih zainteresiranih strana i dinamičan razvoj koji ne ugrožava okoliš, izjavio je Zoran Tabak, član uprave EPHZHB-a i izvršni direktor za proizvodnju električne energije istaknuvši da: Društvo teži neprestanom postizanju boljih rezultata zaštite okoliša te će kontinuirano poduzimati sve raspoložive mjere koje će poboljšati zaštitu okoliša u svim svojim organizacijskim dijelovima i aktivnostima. Neprekidno će se pratiti učinci djelatnosti na okoliš i revidirati postupci kako bi se smanjili štetni utjecaji toga djelovanja. Stoga vjerujemo kako je implementirani sustav u skladu s promoviranim načelima politike okoliša te će dodatno pridonijeti sustavu nadzora zaštite okoliša i poboljšavati te postaviti jasne ciljeve upravljanja zaštitom okoliša.

  • Ostvarena suradnja s akademskom zajednicom i lokalnim biolozima

Uz same funkcionalnosti platforme koje omogućuju navedene vrijednosti, kroz projekt je također ostvarena suradnja s akademskom zajednicom i lokalnim biolozima kako bi se dodatno naglasila važnost monitoringa voda koji mora biti osmišljen za osiguranje jasnoga i razumljiva pregleda ekološkoga i kemijskoga statusa.

Anita Dedić sa Sveučilišta u Mostaru navodi: Područje je Hutova blata posljednjih godina značajno promijenjeno djelovanjem različitih stresora, a ponajviše antropogenim djelovanjem u cilju razvoja poljoprivrede, izgradnje naselja i cesta, proizvodnje energije itd., a kao rezultat imamo smanjenju stopu endemizma, te povećanje kozmopolitskih, široko rasprostranjenih i invazivnih vrsta. Posljedično navedenom zabilježena je i pojava eutrofikacije. Jezera Hutova blata ključno su obilježje našega prirodnog okoliša i igraju bitnu ulogu u našem društvu bilo da se radi o prirodnim ili umjetnim. Uz odgovarajući monitoring program omogućava se višenamjensko korištenje jezera. Brojna istraživanja i analize pokazale su da uvođenje obveznih čimbenika za praćenje kvaliteta vode ne poskupljuje proizvodnju električne energije i očuvanje energije, ali znatno poboljšava i unapređuje kvalitetu životne sredine.

Uvođenje digitalizacije u monitoring omogućit će transparentan prikaz podataka i procjenu stanja sa svrhom zaštite i održivog korištenja vodenih tijela.

  • Detalji vijesti
Napisano 20. Srpanj 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.