Informacija kupcima električne energije o posebnoj stavci na računima

Informacija kupcima električne energije o posebnoj stavci na računima

Vlada Federacije BiH, na 203. hitnoj sjednici, održanoj 4. ožujka 2021. godine donijela je Odluku o utvrđivanju potrebitog iznosa naknade za poticanje i jediničnog iznosa naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK za 2021. godinu („Službene novine Federacije BIH“, broj: 22/21 od 19.3.2021. godine) u iznosu od 0,005072 KM/kWh (bez PDV-a).

Ovom odlukom propisana je obveza plaćanja naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije svim kupcima električne energije, kao i obveza iskazivanja te naknade kao posebne stavke na računu za električnu energiju za opskrbljivače. Sredstva prikupljena na osnovi naknade za poticanje JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar preusmjerava Operatoru za OIEiUK koji njima raspolaže i koristi ih u svrhu izvršavanja svojih zakonskih obveza.

  • Detalji vijesti
Napisano 25. Ožujak 2021
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.