Informacija kupcima električne energije o posebnoj stavci na računima

Informacija kupcima električne energije o posebnoj stavci na računima

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebna iznosa naknada za poticanje i jediničnoga iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK za 2019. godinu („Službene novine Federacije BIH“, broj: 16/19 od 15.03.2019. godine). Tom odlukom propisana je obveza plaćanja naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije svim kupcima električne energije, te se stoga ta naknada iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

Na temelju navedenoga, obavještavamo cijenjene kupce JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar kako ćemo, počevši od 1. ožujka 2019. godine, na računima za električnu energiju obračunati i kao posebnu stavku naznačiti iznos ukupne naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK. Ukupna naknada za poticanje predstavlja proizvod jedinične naknade utvrđene predmetnom Odlukom u iznosu od 0,002555 KM/kWh (bez PDV-a) i ukupno obračunate potrošnje električne energije u kWh.

Sredstva prikupljena na osnovi naknade za poticanje prihod su Operatora za OIEiUK kojis njima raspolaže i koristi ih za isplatu poticajnog dijela iz zajamčene cijene za proizvedenu električnu energiju privilegiranih proizvođača, pokrivanje/financiranje troškova rada Operatora za OIEiUK i plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiUK.

  • Detalji vijesti
Napisano 20. March 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.