Ispravak Oglasa za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Ispravak Oglasa za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Nakon objavljivanja Oglasa za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkoga staža u Javnome poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, koji je objavljen u dnevnom listu “Večernji list” Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba dana 20. veljače 2019. godine, utvrđeno je da su u tekstu Oglasa načinjene pogreške koje se odnose na sljedeća radna mjesta:

– iza rednoga broja 2. Oglasa dodaje se radno mjesto pod rednim brojem 2a: „Monter 1 u pogonu, HE Sliv Neretva, Pogon HE Rama, Služba za strojarske poslove“

– pod rednim brojem 3. Oglasa, umjesto: „Referent 1, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Poslovnica Elektro Mostar, Pogon Mostar“ treba stajati: „Referent 1, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Pogon Mostar“,

te se slijedom navedenoga daje sljedeći

 

Ispravak

Oglasa za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkoga staža u Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, i to kako slijedi:

OJ PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
2a. Monter 1 u pogonu, HE Sliv Neretva, Pogon HE Rama, Služba za strojarske poslove 1 Prozor-Rama  

KV, strojarska škola

 

OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
3. Referent 1

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Pogon Mostar

 

 

 

1

 

Mostar

 

– VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, pravni fakultet.

 

– rad na računalu

 

Rok za dostavljanje prijava za ta radna mjesta je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovoga ispravka Oglasa.

U preostalome dijelu Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkoga staža u Javnome poduzeću “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar ostaje neizmijenjen.

Ispravak Oglasa objavit će se u dnevnom listu “Večernji list” Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba.

  • Detalji vijesti
Napisano 22. February 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.