Izabran novi Nadzorni odbor EPHZHB-a  i usvojen Plan poslovanja za sljedeće tri godine

Izabran novi Nadzorni odbor EPHZHB-a i usvojen Plan poslovanja za sljedeće tri godine

Danas je održana 41. (izvaredna) skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar kojom je predsjedala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH. Nakon izbora radnih tijela Skupštine, donese su tri odluke:

  1. Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Nadzornoga odbora JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar ispred državnoga kapitala;
  2. Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornoga odbora JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar ispred državnoga kapitala;
  3. Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar za 2020. – 2022. godinu.

Donesena je Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti članova Nadzornoga odbora EPHZHB-a Mostar ispred državnoga kapitala. Tako su vršitelje dužnosti članova Nadzornoga odbora EPHZHB-a: mr. sc. Karmela Miletić, dipl. ing. stroj.; Ivo Vincetić, dipl. oec.; Ivica Krivić, dipl. ing. rud.; Božo Perić, dipl. ing. el.; Midhat Arpadžić, dipl. ing. el. i Ivanka Galić, dipl. oec. razriješeni dužnosti jer je okončan natječajna procedura. Za nove članove NO-a EPHZHB-a na razdoblje od četiri godine izabrani su: Božo Perić, dipl. ing. el.; Zoran Buntić, dipl. iur.; mr. sc. Karmela Miletić, dipl. ing. stroj.; Ivo Vincetić, dipl. oec.; Ivica Krivić, dipl. ing. rud. i Alija Fitozović, dipl. oec. Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornoga odbora EPHZHB-a koja se održala odmah nakon Skupštine za predsjednika je ponovno izabran Božo Perić, dipl. ing. el.

Na današnjoj skupštini usvojen je i Plan poslovanja JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar za 2020. – 2022. godinu.

Ante Tutiš, izvršni direktor za Ekonomske poslove istaknuo je da je Trogodišnji plan urađen na temelju planova organizacijskih jedinica Društva, plana proizvodnje, potrošnje i nabave električne energije sukladno Elektroenergetskoj bilanci za 2020. – 2022. godinu.

Plan poslovanja temelj je poslovnih aktivnosti EPHZHB-a, a osigurat će: punu pogonsku spremnost postrojenja i objekata; sigurnu i kvalitetnu opskrbu naših kupaca električnom energijom; visok stupanj naplate potraživanja za električnu energiju; značajna investicijska ulaganja, te posebne aktivnosti na realizaciji projekta CHE Vrilo.

 

 

 

  • Detalji vijesti
Napisano 25. February 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.