IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTJEČE NA FINANCIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTJEČE NA FINANCIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

U skladu s člankom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

Prilog broj 3. 
U skladu s člankom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo: 
 
 
 

I – OPĆI PODACI O EMITENTU 

 

– puna i skraćena firma 

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“, dioničko društvo Mostar
JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

– adresa sjedišta 

 Mostar, Mile Budaka 106 A

– broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 

 tel. 036 335 290 (centrala), 036 335 777 (tajnica)
<
ephzhb@ephzhb.ba      www.ephzhb.ba

II – PODACI O DOGAĐAJU 

 

– navesti događaj iz članka 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju

Održana je 12. Skupštine Društva u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A , na kojoj su donesene slJedeće odluke :
1.        Odluka o usvajanju godišnjega Izvješća o poslovanju Društva za 2010.godinu, koje uključuje Financijsko izvješće i Izvješća revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju
2.        Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2010.godinu
3.        Odluka o proširenju djelatnosti u unutarnjem prometu i usuglašavanju djelatnosti s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH
4.        Odluka o izmjenama Statuta JP EP HZ HB d.d. Mostar
5.        Odluka o razrješenju članova Nadzornoga odbora Društva
6.        Odluka o izboru članova Nadzornogaodbora Društva

   – datum nastanka događaja 

28.6.2011.godine

– kratak opis i razlog događaja 

Odlukom o raspodjeli dobiti, za isplatu dividendi dioničarima Društva, raspoređen je iznos od 15.998.605,91 KM. Vrijednost dividende po dionici je 2,17 KM.
Zbog proširenja djelatnosti u unutarnjem promet te usuglašavanja s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH donesena je navedena odluka , a iz navedenih razloga i odluka o izmjeni Statuta Društva.
Zbog isteka mandata razriješen je Nadzorni odbor Društva, te istodobno imenovan novi sastav Nadzornoga odbora Društva, čiji mandat počinje teći od 29.6.2011.godine.

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i točnost informacija iz izvještaja 

 v.r. Mila Bule, dipl.oec. – izvršna direktorica za ekonomske poslove

– mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj 

  Mostar,     29.6.2011. godine

v.r. Miroslav Vasilj, dipl.oec.

  • Detalji vijesti
Napisano 4. Srpanj 2011
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.