Javni oglas – interes za izgradnju trafostanice u poslovnoj zoni Azapovići s pripadajućom srednjonaponskom i niskonaponskom mrežom

Javni oglas – interes za izgradnju trafostanice u poslovnoj zoni Azapovići s pripadajućom srednjonaponskom i niskonaponskom mrežom

Na temelju članka 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi s člankom 92. Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99) Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar objavljuje:

J A V N I O G L A S

Odlukom Općinskoga vijeća Općine Kiseljak o utvrđivanju javnoga interesa broj: 01/1-27-407/22 od 19.5.2022. godine, (Službene glasnik Općine Kiseljak broj 3/22), utvrđen je javni interes za izgradnju trafostanice u poslovnoj zoni Azapovići s pripadajućom srednjonaponskom i niskonaponskom mrežom, a kao korisnik izvlaštenja određena JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar.

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH korisnik izvlaštenja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje nadležnom tijelu uprave, poziva sve vlasnike / suvlasnike nekretnina koje se nalaze na području Općine Kiseljak za:

k.č. 1233 K.O POTKRAJ k.č. 1237 K.O POTKRAJ k.č. 1372 K.O POTKRAJ
k.č. 1373 K.O POTKRAJ k.č. 1247 K.O POTKRAJ k.č. 1383/1 K.O POTKRAJ
k.č. 222/1 K.O POTKRAJ k.č.223 K.O POTKRAJ k.č. 201/2 K.O POTKRAJ
k.č. 221 K.O POTKRAJ k.č. 204 K.O POTKRAJ k.č. 1404 K.O BRNJACI
k.č. 2008 K.O BRNJACI k.č. 2011 K.O BRNJACI k.č. 2015 K.O BRNJACI
k.č. 2423 K.O HOMOLJ k.č. 2439 K.O HOMOLJ k.č. 8 K.O KULIJEŠ
k.č. 34/1 K.O KULIJEŠ k.č. 743/1 K.O KULIJEŠ k.č. 757/1 K.O KULIJEŠ
k.č. 759/2 K.O KULIJEŠ k.č. 765/4 K.O KULIJEŠ k.č. 765/5 K.O KULIJEŠ
k.č. 770/7 K.O KULIJEŠ k.č. 1024 K.O KULIJEŠ k.č. 3176/2 K.O KULIJEŠ
k.č. 3176/3 K.O KULIJEŠ k.č. 3176/4 K.O KULIJEŠ k.č. 3189 K.O KULIJEŠ
k.č. 21 K.O KULIJEŠ k.č. 24/1 K.O KULIJEŠ k.č. 1828 K.O DRAŽEVIĆI
k.č.1830 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 2185 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 2186/1 K.O DRAŽEVIĆI
k.č. 2186/2 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 2188 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 2189 K.O DRAŽEVIĆI
k.č. 2192 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 2193 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 2198 K.O DRAŽEVIĆI
k.č. 3334 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 3335 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 3338 K.O DRAŽEVIĆI
k.č. 3340 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 3341 K.O DRAŽEVIĆI k.č. 3343 K.O DRAŽEVIĆI
k.č. 1892/1 K.O SP_PALEŽ k.č. 1902 K.O SP_PALEŽ k.č.1935/1 K.O SP_ PALEŽ

 

radi pokušaja sporazumnoga rješavanja pitanja prava vlasništva (uspostave prava služnosti) navedenih parcela za koje će biti proveden postupak izvlaštenja u trasi dalekovodne mreže u svrhu izgradnje trafostanice u poslovnoj zoni Azapovići s pripadajućom srednjonaponskom i niskonaponskom mrežom.

Svi zainteresirani vlasnici gore pobrojanih katastarskih čestica, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DP „Centar“, Poslovnica Elektro Kiseljak na adresi Obala hrvatske mladeži b.b., Kiseljak radnim danom od 7 do 15 sati, kontakt osoba Vlatko Franković.

 

Također, i ostale potrebne informacije povodom objavljenoga oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DP „Centar“, Poslovnica Elektro Kiseljak na adresi Obala hrvatske mladeži b.b., kao i na tel. 030/ 879-210.

 

Ako se vlasnici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa, te će se u skladu s odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim tijelom uprave.

 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnoga informiranja.

 

Javni oglas objavljen je u dnevnim novinama (Večernji list), na mrežnoj stranici JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, te na oglasnoj ploči JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar organizacijska jedinica Distribucija električne energije.

  • Detalji vijesti
Napisano 9. September 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.