Javni oglas – javni interes za izgradnju Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša

Javni oglas – javni interes za izgradnju Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša

Na osnovu članka 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi s člankom 92. Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99) Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar objavljuje:

J A V N I O G L A S

Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-1-02-1793/18 od 19.7.2018. godine, (Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj 7/2018), utvrđen je javni interes za izgradnju Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša, a kao korisnik izvlaštenja određena JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar.

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH korisnik izvlaštenja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje nadležnom tijelu uprave, poziva sve vlasnike/ suvlasnike nekretnina koje se nalaze na području Općine Rama za:

k.č. 6/34 K.O MLUŠA k.č. 6/33 K.O MLUŠA k.č. 6/53 K.O MLUŠA
k.č. 6/37/1 K.O MLUŠA k.č. 6/44 K.O MLUŠA k.č. 6/28 K.O MLUŠA
k.č. 5/71 K.O MLUŠA k.č. 6/46/1 K.O MLUŠA k.č. 6/52/1 K.O MLUŠA
k.č. 6/35/1 K.O MLUŠA k.č. 6/55/2 K.O MLUŠA k.č. 6/56/2 K.O MLUŠA
k.č. 6/62/2 K.O MLUŠA k.č. 6/40/1 K.O MLUŠA k.č.35/59 K.O SKROBUĆANI
k.č. 35/34/1 K.O SKROBUĆANI k.č. 34/23 K.O SKROBUĆANI k.č. 35/56 K.O SKROBUĆANI
k.č. 35/9 K.O SKROBUĆANI k.č. 35/33 K.O SKROBUĆANI k.č. 35/22 K.O SKROBUĆANI
k.č. 35/57 K.O SKROBUĆANI k.č.11/3/2 K.O VIŠNJANI k.č. 11/75/2 K.O VIŠNJANI
k.č. 11/32 K.O VIŠNJANI k.č. 11/89 K.O VIŠNJANI k.č.14/23 K.O VIŠNJANI
k.č. 11/3/1 K.O VIŠNJANI k.č. 11/23/2 K.O VIŠNJANI k.č. 11/22/2 K.O VIŠNJANI
k.č.15/66/2 K.O VIŠNJANI k.č. 11/56/2 K.O VIŠNJANI k.č. 11/23/1 K.O VIŠNJANI
k.č. 11/22/1 K.O VIŠNJANI k.č. 11/56/1 K.O VIŠNJANI k.č. 11/8 K.O VIŠNJANI
k.č. 11/17 K.O VIŠNJANI k.č. 11/20/1 K.O VIŠNJANI k.č. 15/93 K.O VIŠNJANI
k.č. 11/66 K.O VIŠNJANI k.č. 14/50 K.O VIŠNJANI k.č. 14/26 K.O VIŠNJANI
k.č. 15/1 K.O VIŠNJANI k.č. 15/43 K.O VIŠNJANI k.č. 8/23 K.O VIŠNJANI
k.č. 11/21 K.O VIŠNJANI k.č. 8/52 K.O VIŠNJANI k.č. 8/14 K.O VIŠNJANI
k.č. 14/6 K.O VIŠNJANI k.č. 14/16 K.O VIŠNJANI k.č. 15/28 K.O VIŠNJANI
k.č. 11/26 K.O VIŠNJANI k.č. 11/101 K.O VIŠNJANI k.č. 14/45 K.O VIŠNJANI
k.č. 15/24 K.O VIŠNJANI k.č. 15/32 K.O VIŠNJANI k.č. 14/68 K.O VIŠNJANI
k.č. 14/55 K.O VIŠNJANI k.č. 15/89 K.O VIŠNJANI k.č. 15/90 K.O VIŠNJANI
k.č. 15/102 K.O VIŠNJANI k.č. 15/86 K.O VIŠNJANI k.č. 15/77 K.O VIŠNJANI
k.č. 15/75 K.O VIŠNJANI k.č. 15/3 K.O VIŠNJANI k.č. 11/14 K.O VIŠNJANI
k.č. 11/15/1 K.O VIŠNJANI k.č. 11/62/1 K.O VIŠNJANI k.č. 8/33 K.O VIŠNJANI
k.č. 8/32 K.O VIŠNJANI k.č. 14/73/3 K.O VIŠNJANI k.č. 1/91/3 K.O VIŠNJANI
k.č.1/35/2 K.O VIŠNJANI k.č. 1/69 K.O VIŠNJANI k.č. 1/80/3 K.O VIŠNJANI
k.č. 18/33 K.O VIŠNJANI k.č. 18/34 K.O VIŠNJANI k.č. 15/70/2 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/79 K.O VIŠNJANI k.č. 1/25 K.O VIŠNJANI k.č. 8/20/1 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/80/2 K.O VIŠNJANI k.č. 1/37/2 K.O VIŠNJANI k.č. 1/40 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/33 K.O VIŠNJANI k.č. 1/34 K.O VIŠNJANI k.č. 1/31 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/77 K.O VIŠNJANI k.č. 1/39 K.O VIŠNJANI k.č. 1/89 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/80/1 K.O VIŠNJANI k.č. 18/89 K.O VIŠNJANI k.č. 18/93/2 K.O VIŠNJANI
k.č. 15/37 K.O VIŠNJANI k.č. 1/44 K.O VIŠNJANI k.č. 1/45 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/56 K.O VIŠNJANI k.č. 1/78 K.O VIŠNJANI k.č. 1/59 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/23 K.O VIŠNJANI k.č. 1/24 K.O VIŠNJANI k.č. 1/96 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/82 K.O VIŠNJANI k.č. 1/83/1 K.O VIŠNJANI k.č. 2/149 K.O VIŠNJANI
k.č. 2/148 K.O VIŠNJANI k.č. 1/9 K.O VIŠNJANI k.č. 1/43 K.O VIŠNJANI
k.č.1/92 K.O VIŠNJANI k.č.1/102 K.O VIŠNJANI k.č. 1/100 K.O VIŠNJANI
k.č. 1/85 K.O VIŠNJANI k.č. 17/7 K.O VIŠNJANI k.č.17/64/2 K.O VIŠNJANI
k.č.2/144 K.O VIŠNJANI k.č. 2/48 K.O VIŠNJANI k.č. 14/56 K.O VIŠNJANI

 

radi pokušaja sporazumna rješavanja pitanja prava vlasništva (uspostava prava služnosti) nekretnina za koje će biti proveden postupak izvlaštenja u trasi dalekovodne mreže u svrhu izgradnje Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša.

 

Svi zainteresirani vlasnici navedenih katastarskih čestica, nakon objave ovoga oglasa mogu doći u prostorije JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE u Ul. blajburških žrtava b.b. Mostar radnim danom od 8 do 16 sati, kao i u prostorije Poslovnice Elektro Rama u Prozor-Rami radnim danom od 7 do 15 sati, kao i na tel. 036 771 970, kontakt osoba Ante Šakota.

 

Ukoliko se vlasnici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za takvo sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa, te će se u skladu s odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim tijelom uprave.

 

Sve potrebne informacije u povodu objavljena oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE u Ul. blajburških žrtava b.b. Mostar, kao i na tel. 036/ 446 306, kontakt osoba Zdenko Marić.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnoga informiranja.

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama, na mrežnoj stranici JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, te na oglasnoj ploči JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar organizacijska jedinica Distribucija električne energije.

  • Detalji vijesti
Napisano 19. February 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.