Javni oglas za izgradnju priključnog SNKB voda 10(20) kV za MBTS 10(20) kV na području Kiseljaka

Javni oglas za izgradnju priključnog SNKB voda 10(20) kV za MBTS 10(20) kV na području Kiseljaka

Na osnovu članka 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99) Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar objavljuje:

J A V N I O G L A S

Odlukom Općinskog vijeća Općine Kiseljak broj: 01/1-27-1116/21 od 3.12.2021. godine, utvrđen je javni interes radi izgradnje priključnog SNKB voda 10(20) kV za MBTS 10(20) kV „Benzinska pumpa“ na području općine Kiseljak, a kao korisnik izvlaštenja određena JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar.

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH korisnik izvlaštenja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje nadležnom tijelu uprave, poziva vlasnike/suvlasnike nekretnina koje se nalaze na području Općine Kiseljak za:

  • KČ. 1194/10 upisana u ZK uložak 860 KO. SP Podastinje, put neplodno
  • KČ. 1194/11 upisana u ZK uložak 860 KO. SP Podastinje, njiva, Klinci

 

radi pokušaja sporazumnoga rješavanja pitanja prava vlasništva (uspostave prava služnosti) navedenih parcela za koje će biti proveden postupak izvlaštenja radi izgradnje priključnoga SNKB voda 10(20) kV za MBTS 10(20) kV „Benzinska pumpa“.

 

Svi zainteresirani vlasnici gore pobrojanih katastarskih čestica, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DP „Centar“, Poslovnica Elektro Kiseljak na adresi Obala hrvatske mladeži b.b., Kiseljak, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati, kontakt osoba Vlatko Franković.

Također, i ostale potrebne informacije povodom objavljenoga oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DP „Centar“, Poslovnica Elektro Kiseljak na adresi Obala hrvatske mladeži b.b., kao i na tel. 030/ 879-210.

 

Ukoliko se vlasnici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim tijelom uprave.

 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama, na mrežnoj stranici JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, te na oglasnoj ploči JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar organizacijska jedinica Distribucija električne energije.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 2. February 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi ,
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.