Javni oglas za izvlaštenje nekretnina u općini Kreševo za izgradnju DV 35 kV Kiseljak-Kreševo

Javni oglas za izvlaštenje nekretnina u općini Kreševo za izgradnju DV 35 kV Kiseljak-Kreševo

Na osnovu članka 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99) Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar objavljuje:

J A V N I O G L A S

Odlukom Vlade Kantona središnja Bosna o utvrđivanju javnoga interesa broj: 01-11.7-408/2020 od 22.5.2020. godine, (Službene novine Kantona središnja Bosna broj 7/2020), utvrđen je javni interes za izgradnju Dalekovoda 35 kV Kiseljak-Kreševo, a kao korisnik izvlaštenja određena JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar.

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH korisnik izvlaštenja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje nadležnom tijelu uprave, poziva sve vlasnike / suvlasnike nekretnina koje se nalaze na području Općine Kreševo za:

K.P. 1970/1 K.O ALAGIĆI K.P. 1653 K.O ALAGIĆI K.P. 1668 K.O ALAGIĆI
K.P. 1689 K.O ALAGIĆI K.P. 1691 K.O ALAGIĆI K.P. 1775/1 K.O ALAGIĆI
K.P. 1226 K.O MRATINIĆI K.P. 1355 K.O MRATINIĆI K.P. 1303 K.O MRATINIĆI
K.P. 1304 K.O MRATINIĆI K.P. 1306 K.O MRATINIĆI K.P. 1312 K.O MRATINIĆI
K.P. 1320 K.O MRATINIĆI K.P. 1732 K.O MRATINIĆI K.P. 1740 K.O MRATINIĆI
K.P. 125 K.O MRATINIĆI K.P. 1764/1 K.O MRATINIĆI K.P. 1770 K.O MRATINIĆI
K.P. 1776 K.O MRATINIĆI K.P. 1764/3 K.O MRATINIĆI K.P. 247/2 K.O MRATINIĆI
K.P. 229 K.O MRATINIĆI K.P. 193/6 K.O MRATINIĆI K.P. 1727 K.O ALAGIĆI
K.P. 1726 K.O ALAGIĆI K.P. 1717 K.O ALAGIĆI K.P. 1668 K.O ALAGIĆI
K.P. 1689 K.O ALAGIĆI K.P. 1690 K.O ALAGIĆI K.P. 1691 K.O ALAGIĆI
K.P. 1700 K.O ALAGIĆI K.P. 1701 K.O ALAGIĆI K.P. 1699 K.O ALAGIĆI
K.P. 1698 K.O ALAGIĆI K.P. 1774 K.O ALAGIĆI K.P. 1775/1 K.O ALAGIĆI
K.P. 1775/3 K.O ALAGIĆI K.P. 1775/2 K.O ALAGIĆI K.P. 1775/4 K.O ALAGIĆI
K.P. 1227/3 K.O MRATINIĆI K.P. 1353 K.O MRATINIĆI K.P. 1300/1 K.O MRATINIĆI
K.P. 1305 K.O MRATINIĆI K.P. 1301/1 K.O MRATINIĆI K.P. 1309 K.O MRATINIĆI
K.P. 1310 K.O MRATINIĆI K.P. 1311 K.O MRATINIĆI K.P. 1319 K.O MRATINIĆI
K.P. 1318 K.O MRATINIĆI K.P. 1324 K.O MRATINIĆI K.P. 1734/2 K.O MRATINIĆI
K.P. 1733 K.O MRATINIĆI K.P. 123 K.O MRATINIĆI K.P. 124 K.O MRATINIĆI
K.P. 1764/2 K.O MRATINIĆI K.P. 1763 K.O MRATINIĆI K.P. 1764/4 K.O MRATINIĆI
K.P. 1766 K.O MRATINIĆI K.P. 1771 K.O MRATINIĆI

radi pokušaja sporazumnoga rješavanja pitanja prava vlasništva odnosno uspostave prava služnosti na navedenim parcelama za koje će biti proveden postupak izvlaštenja u trasi dalekovodne mreže u svrhu izgradnje Dalekovoda 35 kV Kiseljak-Kreševo.

 

Svi zainteresirani vlasnici gore navedenih katastarskih čestica, nakon objave ovoga oglasa mogu doći u prostorije JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DP „Centar“, Poslovnica Elektro Kreševo na adresi Polje b.b., Kreševo, radnim danom od 7 do 15 sati, osoba za kontakt: Franjo Cvitan.

Ostale potrebne informacije u povodu objavljenoga oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DP „Centar“, Poslovnica Elektro Kreševo na adresi Polje b.b., Kreševo kao i na tel. 030 / 806-516.

 

Ukoliko se vlasnici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa, te će se u skladu s odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim tijelom uprave.

 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnoga informiranja.

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama, na mrežnoj stranici JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, te na oglasnoj ploči JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar organizacijska jedinica Distribucija električne energije.

  • Detalji vijesti
Napisano 5. Studeni 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.