Javni oglas za izvlaštenje nekretnina u općini Kiseljak za izgradnju DV 35 kV Kiseljak-Kreševo

Javni oglas za izvlaštenje nekretnina u općini Kiseljak za izgradnju DV 35 kV Kiseljak-Kreševo

Na osnovu članka 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99) Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar objavljuje:

J A V N I O G L A S

Odlukom Vlade Kantona središnja Bosna o utvrđivanju javnoga interesa broj: 01-11.7-408/2020 od 22.5.2020. godine, (Službene novine Kantona središnja Bosna broj 7/2020), utvrđen je javni interes za izgradnju Dalekovoda 35 kV Kiseljak-Kreševo, a kao korisnik izvlaštenja određena JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar.

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH korisnik izvlaštenja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje nadležnom tijelu uprave, poziva sve vlasnike / suvlasnike nekretnina koje se nalaze na području Općine Kiseljak za:

k.č. 334/3SP K.O SP_PALEŽ k.č. 318/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 227/8 K.O SP_PALEŽ
k.č. 333/SP K.O SP_PALEŽ k.č. 318/1 K.O SP_PALEŽ k.č. 227/1 K.O SP_PALEŽ
k.č. 321 K.O SP_PALEŽ k.č.1681/1 K.O SP_ PODASTINJE k.č. 1907/1 SP_PODASTINJE
k.č. 331/2 SP SP_PALEŽ k.č. 243/3 K.O SP_PALEŽ k.č. 227/2 K.O SP_PALEŽ
k.č. 328/6 K.O SP_PALEŽ k.č. 440 K.O PALEŽ k.č. 226/1 K.O SP_PALEŽ
k.č. 328/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 439 K.O PALEŽ k.č. 334/4 K.O SP_PALEŽ
k.č. 328/3 K.O SP_PALEŽ k.č. 446 K.O PALEŽ k.č. 255/1 K.O SP_PALEŽ
k.č. 329 K.O SP_PALEŽ k.č. 449 K.O PALEŽ k.č. 224/1 K.O SP_PALEŽ
k.č. 320/1 K.O SP_PALEŽ k.č. 445 K.O PALEŽ k.č. 220 K.O SP_PALEŽ
k.č. 320/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 442 K.O PALEŽ k.č. 219/1 K.O SP_PALEŽ
k.č. 317/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 204 K.O PALEŽ k.č. 411/1 K.O SP_PALEŽ
k.č.313/4 K.O SP_PALEŽ k.č. 205/1 K.O SP_PALEŽ k.č. 411/2 K.O SP_PALEŽ
k.č. 316/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 233 K.O SP_PALEŽ k.č. 1856 K.O SP_PALEŽ
k.č. 315/1 K.O SP_PALEŽ k.č. 232 K.O SP_PALEŽ k.č. 1857 K.O SP_PALEŽ
k.č. 314 K.O SP_PALEŽ k.č. 230 K.O SP_PALEŽ k.č. 1858/1 K.O SP_PALEŽ
k.č. 1858/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 1881/1 K.O SP_PALEŽ k.č. 1907/4 K.O SP_PODASTINJE
k.č. 1860/8 K.O SP_PALEŽ k.č. 1883/1 K.O SP_PALEŽ k.č.1907/5 K.O SP_ PODASTINJE
k.č. 1860/6 K.O SP_PALEŽ k.č. 1882 K.O SP_PALEŽ k.č. 1678 K.O SP_ PODASTINJE
k.č. 1877 K.O SP_PALEŽ k.č. 1883/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 1876 K.O SP_PALEŽ
k.č. 1881/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 1860/7 K.O SP_PALEŽ k.č. 1859 K.O SP_PALEŽ
k.č. 219/2 K.O SP_PALEŽ k.č.1709/2 K.O SP_ PODASTINJE k.č.1709/3 K.O SP_ PODASTINJE
k.č.1709/1 K.O SP_ PODASTINJE k.č.1709/12 K.O SP_ PODASTINJE k.č.1710/3 K.O SP_ PODASTINJE
k.č. 341/2 K.O SP_PALEŽ k.č. 341/3 K.O SP_PALEŽ k.č. 336 K.O SP_PALEŽ
k.č. 356 K.O SP_PALEŽ k.č. 339 K.O SP_PALEŽ k.č.1680/4 K.O SP_ PODASTINJE
k.č.1685/3 K.O SP_ PODASTINJE k.č.1684/1 K.O SP_ PODASTINJE

radi pokušaja sporazumnoga rješavanja pitanja prava vlasništva (uspostave prava služnosti) navedenih parcela za koje će biti proveden postupak izvlaštenja u trasi dalekovodne mreže u svrhu izgradnje Dalekovoda 35 kV Kiseljak-Kreševo.

 

Svi zainteresirani vlasnici gore navedenih katastarskih čestica, nakon objave ovoga oglasa mogu doći u prostorije JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DP „Centar“, Poslovnica Elektro Kiseljak na adresi Obala hrvatske mladeži b.b., Kiseljak, radnim danom od 7 do 15 sati, osoba za kontakt: Vlatko Franković.

Ostale potrebne informacije u povodu objavljenoga oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DP „Centar“, Poslovnica Elektro Kiseljak na adresi Obala hrvatske mladeži b.b., kao i na tel. 030/ 879-210.

 

Ukoliko se vlasnici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa, te će se u skladu s odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim tijelom uprave.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnoga informiranja.

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama, na mrežnoj stranici JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, te na oglasnoj ploči JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar organizacijska jedinica Distribucija električne energije.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 5. Studeni 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.