Javni oglas za pokušaj sporazumnoga utvrđivanja služnosti nekretnina DV 35 kV Blidinje-Risovac-Mluša (Sovići)

Javni oglas za pokušaj sporazumnoga utvrđivanja služnosti nekretnina DV 35 kV Blidinje-Risovac-Mluša (Sovići)

Na osnovu članka 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi s člankom 92. Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99) Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar

J A V N I O G L A S

za pokušaj sporazumnoga utvrđivanja služnosti nekretnina na kojem je području utvrđen javni interes za izgradnju DALEKOVODA DV 35 kV BLIDINJE RISOVAC MLUŠA

Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o utvrđivanju javnoga interesa broj: 01-1-02-1793/18 od 19.7.2018. godine, (Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj 7/2018), utvrđen je javni interes za izgradnju Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša, a kao korisnik izvlaštenja određena JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar.

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH korisnik izvlaštenja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje nadležnom tijelu uprave, poziva sve vlasnike/ suvlasnike nekretnina koje se nalaze na području Općine Jablanica KO Sovići za:

k.č. 3687 KO SOVIĆI k.č. 3098 KO SOVIĆI k.č. 3071 KO SOVIĆI
k.č. 3690 KO SOVIĆI k.č. 3096 KO SOVIĆI k.č. 3070 KO SOVIĆI
k.č. 3692 KO SOVIĆI k.č. 3095 KO SOVIĆI k.č. 3125 KO SOVIĆI
k.č. 3693 KO SOVIĆI k.č. 3094 KO SOVIĆI k.č. 3126 KO SOVIĆI
k.č. 3669 KO SOVIĆI k.č. 3091 KO SOVIĆI k.č. 3127 KO SOVIĆI
k.č. 3668 KO SOVIĆI k.č. 3086 KO SOVIĆI k.č. 3128 KO SOVIĆI
k.č. 3573 KO SOVIĆI k.č. 3077 KO SOVIĆI k.č. 3129 KO SOVIĆI
k.č. 3574 KO SOVIĆI k.č. 3083 KO SOVIĆI k.č. 2719 KO SOVIĆI
k.č. 3575 KO SOVIĆI k.č. 3081 KO SOVIĆI k.č. 2718 KO SOVIĆI
k.č. 3555 KO SOVIĆI k.č. 3080 KO SOVIĆI k.č. 2716 KO SOVIĆI
k.č. 3556 KO SOVIĆI k.č. 3078 KO SOVIĆI k.č. 2717 KO SOVIĆI
k.č. 2724 KO SOVIĆI k.č. 3075 KO SOVIĆI k.č. 2392 KO SOVIĆI
k.č. 2723 KO SOVIĆI k.č. 3074 KO SOVIĆI k.č. 2386 KO SOVIĆI
k.č. 2721 KO SOVIĆI k.č. 3073 KO SOVIĆI k.č. 1939 KO SOVIĆI
k.č. 1924 KO SOVIĆI k.č. 1922 KO SOVIĆI k.č. 1911 KO SOVIĆI
k.č. 1923 KO SOVIĆI k.č. 1921 KO SOVIĆI
k.č. 1915 KO SOVIĆI k.č. 1916 KO SOVIĆI

 

radi pokušaja sporazumnoga rješavanja uspostave prava služnosti navedenih nekretnina za koje će biti proveden postupak nepotpuna izvlaštenja u trasi dalekovodne mreže u svrhu izgradnje Dalekovoda DV 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša.

 

Svi zainteresirani vlasnici gore navedenih katastarskih čestica, nakon objave ovoga oglasa mogu doći u prostorije JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE u Ul. Blajburških žrtava b.b. Mostar radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati.

Vlasnici nekretnina dužni su predočiti osobni identifikacijski dokument, kao i zemljišno-knjižnu dokumentaciju, izvode iz posjedovnih listova, odnosno svu drugu dokumentaciju kojom raspolažu (ne stariju od 3 mjeseca), a kojom dokazuju svoja na zakonu zasnovana prava na navedenim nekretninama. Traženu je dokumentaciju potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Ukoliko se vlasnici navedenih nekretnina katastarske općine Risovac u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za takvo sporazumno rješavanje uspostave prava služnosti nad nekretninama, te će se u skladu s odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak nepotpuna izvlaštenja pred nadležnim tijelom uprave.

 

Sve potrebne informacije u svezi s oglasom mogu se dobiti u prostorijama JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE u Ul. Blajburških žrtava b.b. Mostar, kao i na telefosnki broj 036/ 446-306, kontakt osoba Zdenko Marić.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnoga informiranja.

 

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama, na mrežnoj stranici JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, te na oglasnoj ploči JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar organizacijska jedinica Distribucija električne energije.

  • Detalji vijesti
Napisano 7. January 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.